Vés al contingut (premeu Retorn)

Composició II

Qm Primavera 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290043

3

Obligatòria

Composició

CA

Català/Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 3 crèdits x  25 h/crèdit =  75 h.
Aprenentatge dirigit:  3 crèdits x 11 h/crèdit = 33 h.
Teoria:      16,5 hores - 50%
Problemes: 16,5 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 42 hores

 • Equip docent

Miguel Usandizaga, professor responsable.

 • Objectius genèrics (català)

 

 • Objetivos genéricos (castellano)

 

 • Generic aims (english)

 

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Història de l'arquitectura pública II

- Arquitectura de l'equipament. Història de l'arquitectura a partir del segle XIX.

CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Redactar textos i documents: redactar esborranys i versions de millora d'un mateix text o document, amb un contingut coherent i amb l'estructura i l'estil adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació.
CG3. Ampliar les fonts d'informació que es donen amb d'altres buscades per l'estudiant.

 • Web page
 • Continguts • Metodologia docent • Sistema d'avaluació competències específiques. %


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Redactar textor i documents: redactar esborranys i versions de millora d'un mateix text o document, amb un contingut coherent i amb l'estructura i l'estil adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació.
CG3. Ampliar les fonts d'informació que es donen amb d'altres buscades per l'estudiant.


Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors