Vés al contingut (premeu Retorn)

Expressió Gràfica IV

Qm Tardor 2013-2014
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant Idioma
11198 4 (3 ECTS) 0,6T + 3,4P EGA 1 Troncal 4 Català / Castellà


 


La docència de Expressió Gràfica IV s'encabirà a la docència de l'assignatura Representació Arquitectònica III (290046) del nou pla d'estudis. Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.

 

 


Objectius genèrics (català)
L’estudiant ha d’aprendre a fer servir la representació gràfica en la seva proposta arquitectònica, considerant les relacions amb el lloc i el desenvolupament d’una manera pròpia de comunicar les seves intencions.


Objetivos genéricos (castellano)
El estudiante tiene que aprendrer a utilizar la representación gráfica en la propuesta arquitectónica considerando las relaciones con el lugar y el desarrollo de una manera propia de comunicar sus intenciones.


Generic aims (english)

Provide the student with a knowledge about the specific way in which one uses the graphic representation in the architectural proposal considering the relations with the place and the development of a specific communication of their intentions.Continguts
1 Tipus de representació: anotacions, croquis i esquemes.
2 Elements configuradors del lloc: topografia, visuals, orientacions, accessos.
3 Representació del programa funcional d'una obra arquitectònica
4 Representació del sistema constructiu/estructural d'un edifici
5 Relació entre arquitectura i context urbà/paisatge


Competències
Respecte a coneixements:
  • Existència d’una arquitectura amb valors disciplinaris que va més enllà de la mera construcció. L’estudiant ha d’entendre el subtil diàleg entre el sistema constructiu que fa possible la materialització del projecte i la seva construcció gràfica.
  • Tractament dels valors gràfics: ús de les relacions entre variables gràfiques, les representacions “de tractament” i les de comunicació.
  • Ubicació al lloc, relació entre programa i context, tractament de sistemes constructius i estructurals.
  • Manifestació personal en la seva resposta gràfica. Especial èmfasi en valors de línia i valors tonals, i en l’estructura de la seva exposició.


Competències genèriques i transversals
X Raonament crític: anàlisi i valoració d'alternatives diferents
X Solució de problemes: anàlisi de solucions óptimes en front de problemes complexos
X Estudiar normes i estàndars i aplicar-les a projectes
X Cercar referències documentals
X Capacitat de presentació dels treballs realitzats
X Capacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
X Capacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
X Lideratge: capacitat de dirigir i motivar un grup de persones
X Gestió del temps: capacitat d'establir prioritats en el treball
X Gestió de recursos materials
X Desenvolupament de la sensibilitat artística
X Atenció a l'ética professional
X Atenció als aspectes medioambientals


Metodologia docent i sistema d'avaluació
Avaluació continuada d’exercicis realitzats en taller, segons calendari prefixat, exposat el primer dia de classe. Els enunciats, tècniques, criteris d’avaluació, data de lliurament i bibliografia es posaran a disposició dels estudiants al inici de cada exercici.

Enllaç a la bibliografia Català