Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanística IV

Qm Primavera 2013-2014
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant Idioma
11208 3 (2,5 ECTS) 1,5T + 1,5P UOT Troncal 3 Català/Castellà


La docència d'Urbanística IV s'encabirà a la docència de l'assignatura Urbanisme II (290042) del nou pla d'estudis.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.

 


Objectius genèrics (català)
Ciutat i projecte residencial en el segle XX.

Objetivos genéricos (castellano)
Ciudad y proyecto residencial en el siglo XX.

Generic aims (english)
Cities and residential projects in the XXth century.

Continguts
1 Presentació del curs i exercicis.
2 La ciutat jardí anglesa
3 L’alternativa al suburbi americà
4 Les propostes actuals de baixa densitat
5 Alternatives al planejament residencial
6 Pràctica
7 El CIAM i el tractat d’Atenes.
8 Les Siedlungen de Frankfurt.
9 El bloc com a unitat física i funcional.
10 Les noves ciutat Angleses.
11 Pràctica
12 El Planejament de la ciutat amb els postulats del CIAM.
13 La interpretació local dels principis CIAM
14 Les propostes residencials actuals-locals.
15 Examen

Competències
Respecte a Coneixements:
De les principals aportacions als projectes residencials del segle XX:
Definició dels instruments de projecte de criteris i projectes o reinterpretació en diferents ciutats.

Respecte a Habilitats:
Maneig dels principals paràmetres que caracteritzen els projectes urbans (densitat, edificabilitat, ocupació, usos...)
Habilitat i pràctica en la “lectura” de projectes urbans, més enllà dels pròpiament residencials que son l’objecte del curs.

Respecte a Capacitats:
Capacitat per fomentar la valoració personals o la crítica raonada dels projectes.
De tenir referències o models que poden ajudar en el moment de resoldre un projecte urbanístic.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Treball 50% (pràctics) teòric 50%. Cada treball té un coeficient en funció de la dificultat.
L’examen és coeficient 2 (20%)


Enllaç a la bibliografia