Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanística II

Qm Tardor 2012-2013
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant
11193 3 (2,5 ECTS) 1,5T + 1,5P UOT Troncal 3

 
 

La docència d'Urbanística II s'encabirà a la docència de l'assignatura Urbanisme I (290033) del nou pla d'estudis.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.

 
Objectius genèrics (català)

El projecte de paisatge com a transformador del lloc, ciutat i territori.

Objetivos genéricos (castellano)

El proyecto de paisaje como transformador del lugar, ciudad y territorio.

Generic aims (english)

Urban planning projects and culture.

Continguts

1 Presentació. Introducció a les vinculacions entre Arquitectura i Paisatge
2

Jardins: Introducció a la història del jardí. Els jardins tornen a les nostres ciutats.

3

Parcs: Introducció a la història dels parcs urbans. Parc i ciutat.

4

Sistemes d’espais lliures: els sistemes de parcs. Els híbrids urbans.

5

Agricultura i paisatge: els sistemes agrícoles. L’agricultura com a espai lliure.

6 Ecologia i paisatge: les estratègies ecològiques de petita escala. L’ecologia artificial.
7 Art i paisatge: Land Art,. El paisatge com a intervenció artística.
8

Arquitectura i paisatge: urbanisme del paisatge. Arquitectura com a paisatge, Immobilitat substancial.

9 L’estrat del lliure: els drenatges del territori. Els boscos de la metròpoli i les agricultures
10

El jardí de la metròpoli: la matriu ecològica metropolitana. El sistema d’espais lliures urbans.

Els entorns amb valor afegit. Els límits complexos.

11 Des del paisatge: la nova geografia de la ciutat. Del satèl·lit a la lupa.
12

Exercici: desenvolupament de l’exercici

Objectius específics

Establir alguns principis a través de l’anàlisi d’alguns models històrics d’espais lliures i de determinats exemples contemporanis: des de jardins fins a parcs, des de sistemes d’espais lliures fins a hídrics urbans.
Recollir diferents materials procedents de disciplines diverses; agricultura, ecologia, art i arquitectura, que no es presentin des de l’anàlisi experta de la seva especificitat, sinó que s’interpretin des de la lògica de l’arquitectura i el paisatge.
A partir dels principis i dels materials, definir els nous models que els projectes de paisatge poden aportar a la transformació dels nostres territoris.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

1 exercici 50%
1 examen final 50%