Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanisme I

Quadrimestre de Tardor 2011-2012

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

290033 5 Obligatòria Urbanística UOT


Hores de treball de l'estudiant:

Hores totals: 5 crèdits x 25 h/crèdit = 125 h

Dedicació

Hores

Tant per cent (%)

Aprenentatge dirigit
5 crèdits x 11 h/crèdit= 55 h

Teoria

27,5 50%

Problemes

27,5 50%

Laboratori

Activitats dirigides

Aprenentatge autònom

70

Equip docent
Professor responsable Ricard Pié
Altres professors
Col·laboradors

Objectius (català)

 


Objetivos (castellano)

Aims (english)

Resultats d'aprenentage. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de :
  • Entendre el projecte de paisatge com a transformador del lloc, ciutat i territori.
  • Conèixer models històrics d'espais lliures urbans de referència.

Web page

 


Continguts
1
2

 

3

 

4

 

5

 

6
7
8

 

9
10

 

11
12

 


Metodologia docent

Sistema d'avaluació