Vés al contingut (premeu Retorn)

Teoria i Història III

Qm de Primavera 2012-2013
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant
11194 3 (2,5 ECTS) 3T CA Troncal 2

 
 

La docència de Teoria i Història III s'encabirà a la docència de l'assignatura Composició II (290043) del nou pla d'estudis.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.

 
Objectius genèrics (català)

Teoria i història de l’art i l’arquitectura al segle XIX
Aquest curs vol considerar el segle XIX com el millor període per a descriure i analitzar les estructures i els problemes de la forma a l’arquitectura contemporània.

Objetivos genéricos (castellano)

Teoría e historia del arte y la arquitectura del siglo XIX.

Este curso quiere considerar el siglo XIX como el mejor periodo para describir y analizar las estructuras y los problemas de la forma en la arquitectura contemporánea.

Generic aims (english)

Theory and history of architecture and art in the XIX

This course is aimed to consider XIXth century as the best period to describe and analyze the formal structures and problems of contemproary architecture.

 

Web page http://www.etsav.upc.edu/personals/tih03


Continguts

1 Presentació, objectius, continguts i sistema d’avaluació.
2

L’art a la fi del segle XVIII: H. Wölfflin, M. Foucault

3

Classicisme romàntic i Arquitectura autònoma: S. Giedion, E. Kaufmann

4

“Lo” bell, “lo” sublim: E. Burke, I. Kant

5

Arquitectura industrial: Crystal Palace. G. Simmel, M. Berman

6 Gothic Revival, utopies regressives: F. Tönnies
7 Pioners del moviment modern, de W. Morris a W. Gropius: N. Pevsner, M. Manieri-Elia
8

Inicis de la arquitectura orgànica: L.H. Sullivan, F. Lloyd Wright, L. Mumford

9 Art Nouveau, empatia y abstracció: W. Worringer, R. Schmutzler
10

Arquitectura o art: A. Loos

11 Inicis de l’art d’avantguarda: G. Grosz, R. Poggioli
12

Presentació, crítica i discussió d'un treball escrit

13

Presentació, crítica i discussió d'un treball escrit

14

Presentació, crítica i discussió d'un treball escrit

15

Presentació, crítica i discussió d'un treball escrit

Objectius específics

Donar informació sobre l’arquitectura del segle XIX i les seves relacions amb les altres arts.
Formar, ensenyar i exercitar la pràctica del projecte històric. Practicar l’aprenentatge cooperatiu.
Practicar la escriptura i la presentació de treballs.

Competències genèriques i trasnversals

X Raonament crític; anàlisi i valoració d'alternatives diferents.
X Comunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis.
X Cercar referències documentals.
X Utilització software genèric.
X Capacitat de presentació dels treballs realitzats.
X Capacitat de realitzar un treball teòric/pràctic indivudalment.
X

Capacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari.

X Desnevolupament de la sensibilitat artística.
X

Atenció a l'ètica professional i a la sensibilitat social.

X

Aprenentatge de la cultura de l'arquitecte.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

L’avaluació dels estudiants es farà en grups informals d’aprenentatge cooperatiu, amb exercicis

realitzats a classe (70% del total) i en base a treballs individuals escrits (30%)

Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors