Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Escola / Qualitat / Marc VSMA / Plans de Millora / Plans de millora Informe de seguiment 2016.

Plans de millora Informe de seguiment 2016.

L’informe de seguiment de les titulacions de l’any 2016 recollia tot un seguit de propostes de millora. A continuació es llisten aquestes propostes i es valora la situació en què es troben les relacionades amb els màsters objecte d’acreditació.
#objecte de millora
290.M.1.2016

Corregir l’enllaç a WINDAT. 

Aquest punt està tancat.

290.M.3.2016

Completar la informació rellevant a la web de l’ETSAV sobre el desenvolupament de les titulacions.

Responsable: Coordinador MArq

S’han portat a termes diferents sessions d’anàlisi i valoració de l’estat de la informació del MARQ. Resultat d’aquesta anàlisi, s’ha proposat una nova estructura de la pàgina web que s’està portant a terme.

290.M.4.2016

Completar la informació rellevant a la web de l’ETSAV sobre el desenvolupament de les titulacions.

S’ha portat a terme les modificacions pertinents  a la web del MISMeC. 

Aquest punt està tancat.

290.M.5.2016

Organitzar  la  web  d’acord  amb  els  ítems  d’accés,  matrícula,  pla  d’estudis, planificació operativa del curs, professorat, pràctiques externes, programa de mobilitat, treball de fi de grau/màster.

Responsable: Sotsdirector cap d’Estudis.

Aquest punt es troba en curs.

290.M.6.2016 

Millorar l’eficiència del SGIQ adaptant‐lo al nou marc per al  SGIQ que disseny la UPC,  condicionat  al  context  pressupostari  i  als  recursos  humans  disponibles.  

Responsable: director de l’ETSAV.

S’està treballant en la simplificació del model a través de les xarxes virtuals de Qualitat a la UPC (Evidència E3.3.2).

290.M.7.2016

Insuficiència d’accions encaminades a l’orientació professional dels estudiants.

Responsable: director de l’ETSAV.

No s’ha iniciat la programació.

290.M.8.2016 

Dissenyar i posar en marxa una enquesta de satisfacció dels titulats. 

Aquest punt s’ha completat amb l’enquesta que la UPC porta a terme als titulats i l’enquesta pròpia de l’ETSAV als titulats dels seus màsters

290.M.9.2016 

Facilitat  la  innovació  docent  a  l’ETSAV  a  través  de  la  convocatòria  anual  de projectes d’innovació docent amb càrrec al pressupost de docència de l’ETSAV.

S’ha portat a terme una primera convocatòria l’any acadèmic 2016‐17.