Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Escola / Qualitat / Marc VSMA / Plans de Millora / Plans de millora Acreditació Màsters 2018

Plans de millora Acreditació Màsters 2018

L’autoinforme d'Acreditació 2018 dels Màsters de l'ETSAV ha generat, producte de la pròpia elaboració de l'autoinforme, una sèrie de propostes de millora. La numeració de les propostes de millora que es detallen a continuació fan referència als estàndars corresponents. Així, la proposta de millora PME3.1.1. va referència a l’estàndard 1 de l’apartat 3.
#objecte de millora
PME3.1.1

Causes de la proposta: Les sol·licituds d'admissió al MISMeC superen àmpliament l'oferta, però la procedència dels candidats dificulta la formalització final del procés.

Objectiu de la proposta: Millorar el procediment d’admissió al  MISMeC  per tal d’adequar la matrícula final  al  nombre  de  places  ofertes  (30). 

Calendari d'implantació: edició 2018/19 del Màster.

Responsable: Coordinador del MISMeC.

PME3.1.2

Causes de la proposta: No existeix una normativa pròpia del TFM del MISMeC.

Objectiu de la proposta: Elaborar i sotmetre a aprovació perls òrgans competents la normativa pròpia del TFM del MISMeC.

Calendari d'implantació: 2019/20.

Responsable: Coordinador del MISMeC.

PME3.2.1

Causes de la proposta: No existeix un procediment establert per a l’actualització i control de continguts de la web de l’ETSAV.

Objectiu de la proposta: Establir un procediment d’actualitzacions i nous continguts  a la web amb responsabilitats de continguts i registres de canvis.

Calendari d'implantació: desembre 2018.

Responsable: Sotsdirector cap d’Estudis.

PME3.2.2

Causes de la proposta:  L’enquesta de satisfacció del PDi i del PAS i, en concret, la pregunta: Conec l’existència del Sistema de Garantia Interna de Qualitat del meu centre docent,  posa de manifest que un 77% dels interessants en desconeixen l’existencia.

Objectiu de la proposta: Establir un canal de distribució a través de les llistes de distribució disponibles des del responsables de qualitat del centre,  per tal de fer arribar a la comunitat universitària la informació rellevant referent a l’activitat i els resultats de la institució.

Calendari d’implantació: juny de 2018.

Responsable: director de l’ETSAV

PME3.6.1

Causes de la proposta:  Disfuncions entre els calendaris de les titulacions que s’imparteixen a l’ETSAV.  Necessitat de disposar d’un únic calendari acadèmic.

Objectiu de la proposta: Unificar el calendari acadèmic general de l’ETSAV amb els calendaris específics dels màsters: MISMeC i MArq.

Calendari d’implantació: 2018/19.

Responsable: Sotsdirector cap d’Estudis.

PME3.6.2

Causes de la proposta:  Reflexió sobre el procés d’avaluació i la possibilitat que aquest contingui el procés autoavaluatiu de l’estudiant.

Objectiu de la proposta: Integrar  l’autoqualificació  individual  i  grupal  en  el  procés  d’avaluació  del  MISMeC.

Calendari d’implantació: 2018/19.

Responsable: Coordinador del MISMeC.

PME3.6.3

Causes de la proposta:  Obrir els tribunals de TFM a professors de fora del MISMeC implicats amb els temes sobre els que treballa el màster.

Objectiu de la proposta:  Integrar algun professor extern als tribunals de TFM del MISMeC.

Calendari d’implantació: 2018/19.

Responsable: coordinador del MISMeC.

PME3.6.4

Causes de la proposta:   Cal certificar la veracitat dels TFM i PFC publicades a les plataformes digitals establertes.

Objectiu de la proposta:  establir el procediment que garanteixi  la traçabilitat de la documentació del TFM del MISMeC i del PFC (TFM) del Marq publicada a les plataformes de difusió digital establertes. 

Calendari d’implantació: 2018/19.

Responsable: coordinadors del MISMeC i del MArq.

Es proposa establir un procediment per tal de garantir la traçabilitat i certificar la veracitat de la documentació del TFM del MISMeC i del PFC (TFM) del MArq publicada a les plataformes de difusió digital establertes.