Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Escola / Qualitat / Marc VSMA / Acreditacio / Autoinforme d'Acreditació

Autoinforme d'Acreditació

Les exigències sobre els plans d’estudis, sobre la seva eficiència i eficàcia, sobre la seva qualitat, s’expressen cada cop amb més força i -amb el pertinent esperit crític- cal considerar aquestes exigències com un revulsiu per la millora continua, per replantejar el que estem fent i com podem millorar-ho.

Un exemple d’això és el document que, en nom de la comissió d’acreditació interna, poso a la vostra consideració. Es tracta del document d’autoinforme d’acreditació dels dos màsters oficials que, en aquest moment, es desenvolupen l’Escola. És un document en el que l’Escola relata -i acredita amb evidències- com està duent a terme el desenvolupament dels màsters i quins resultats està obtenint, indicant el seguiment de la verificació de les titulacions -el document pel que l’agència de qualitat universitària va acceptar la implantació dels estudis- i la justificació dels canvis que s’hagin realitzat en el decurs d’aquests anys.

És el document inicial del procés de verificació de la qualitat de les titulacions, procés que comportarà una qualificació que pot anar des d’excel·lent fins a retirar la possibilitat de continuar fent la titulació. Més endavant, una comissió realitzarà una enquesta ‘in situ’ i, amb els resultats, elaborarà l’informe final amb la qualificació. Un pas, doncs, decisiu. Que també haurà de passar la titulació del grau d’Arquitectura en un parell o tres d’anys. Un autèntic examen a on cal demostrar que no tant sols es fan es coses justificadament sinó que es fan el millor possible i es prenen les decisions per assegurar una millora continuada. En definitiva, una rendició de comptes a on es posen de manifest quines són les qüestions a on la societat està interessada.

Quan llegiu el document -cosa que us demano a tots, estudiants, professors i PAS- fixeu-vos en quines són aquestes qüestions, què volen de nosaltres, i tindrem una guia de les exigències que tenim a cada titulació, que te l’Escola i que tenim cadascun de nosaltres. Com veureu, la influència en les oportunitats dels titulats, la seva opinió, la qualitat del professorat, les condicions materials, el seguiment del desenvolupament del pla, etc., van configurant de forma prou precisa el mapa del territori sobre el que es desplega l’exigència de qualitat dels estudis.

I és un repte indefugible anar orientant la nostra activitat, la nostra responsabilitat, individual i col·lectiva, vers aquesta exigència. No ho hem d’entendre com un ‘hem d’omplir uns papers’ burocràtic i addicional a la nostra feina, sinó com un marc de referència que justifiqui el que fem i que ens impulsi i justifiqui els canvis que hem de fer. Cal dir que el procés de redacció del document a la comissió d’acreditació interna -amb estudiants, professors i PAS, als que vull agrair la feina feta- ha estat pels seus participants un exercici molt interessant d’introspecció i d’explicació d’allò que fem, d’ordenació de idees, i ens ha permès una reflexió global que ens agradaria es pogués fer extensiva a tota la comunitat de l’Escola.

Per fer-ho, us demanem que n’opineu. Teniu de termini fins al dia 30 de maig per llegir el document i fer els comentaris que creieu oportuns al peu d'aquesta mateixa pàgina o enviar-los via e-mail a l’adreça , i s’inclouran al document com un annex. Estic convençut que aquest procés que ara obrim, i que es repetirà ja continuadament de forma periòdica i per a totes les titulacions de l’Escola, pot ser un estri no tant sols dels canvis cap a la millora sinó de la conscienciació de tota l’Escola cap a una actualització de la nostra funció i les nostres tasques.  

Gràcies per endavant per les vostres aportacions.