Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Recerca

Recerca, transferència i innovació


L’ETSAV considera que els àmbits de la recerca, la transferència de coneixement, la innovació i la relació amb el món professional són el motor que alimenta i amplifica el camp disciplinari de l’arquitectura, l’urbanisme i l’edificació i dona sentit a una docència basada en l’expertesa adquirida en aquests terrenys. Per tal de fer-ho possible, l’escola promociona el R+D+I a través del CRAL, Centre de Recerca i Serveis per a l'Administració Local, i ofereix espais específics com l’edifici CRITT, que allotja en els seus 11 mòduls de treball projectes de recerca i transferència vinculats al professorat investigador així com iniciatives professionals capaces d'aportar innovació en aquest camp. L'adjudicació dels mòduls es fa mitjançant la convocatòria periòdica de concursos.

El professorat, personal de suport, doctorands i professionals que integren els grups, centres de recerca i entitats allotjats –tots ells dins l’àmbit d’arquitectura de la UPC perfilen una estructura de coneixement diversa capaç d’abastar les àrees d’interès que defineixen el perfil propi del centre. 

 

Centre de Recerca i Serveis per a l'Administració Local, CRAL

El CRAL és un centre específic de recerca de la UPC que aglutina la capacitat investigadora, de transferència de coneixement i d'innovació del professorat de l'ETSAV i la dirigeix cap a projectes i programes de recerca de l'àmbit de l'arquitectura, la ciutat i el territori, així com convenis de col·laboració amb l'administració, el teixit social i el sector productiu amb l'objectiu de produir reflexió i generar coneixement en actuacions d'habitatge, rehabilitació, regeneració, infraestructura, espai públic, medi ambient, paisatge o patrimoni. 

El CRAL està vinculat al Laboratori de Maquetes i al Laboratori de Fabricació i Prototipatge del CRITT.

Més informació.

 

Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia, CRITT

L’ETSAV disposa, des de l’any 2006, d’un edifici en el mateix campus de Sant Cugat amb la denominació de Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia. El seu propòsit és allotjar projectes de col·laboració, de recerca i de transferència vinculats als camps d’expertesa de l’escola, a l’entorn de l’arquitectura, la tecnologia de l’edificació i l’urbanisme.

Reglament de CRITT, aprovat per la Junta d'Escola el 3 de juny de 2021.

Mòduls

M11. Centre d'Investigació Solar, CISOL, Torsten Masseck

          
          www.etsav.upc.edu/unitats/cisol

M12. Les Golfes, Martina Fabré

          
          https://www.instagram.com/arquitecturalesgolfes/

M13. Laboratori d'Innovació i Tecnologia en l'Arquitectura, LITA, Joan Lluís Zamora

          
          https://lita.upc.edu/ca

M14. Taller 11, Sara Ferran

                    https://www.taller11.cat/

M15, M16. La Politja / Cíclica, Elena Albareda

                    https://ciclica.eu/ca/

M17, M18. La Politja / ArqBag, Jordi Mitjans

          
          https://www.arqbag.coop/

M19. Computational Design Affairs, CODA, Gerard Bertomeu

                    https://www.coda-office.com/ 

M20. Projectes: Tècnica i Organització, PROTO, Lluís Ortega i Amadeu Santacana

          
          
          https://futur.upc.edu/PROTO

M21. Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, MDUT, Carles Llop

          
          https://mdut.duot.upc.edu/

M22. La Politja / Pol·len edicions, Aida de Prada, Mar Carrera i Jordi Panyella

                    https://pol-len.cat

          La Politja / La Sembra, Aida de Prada, Mar Carrera i Jordi Panyella

          
          https://lasembra.cat

Composició

Tots els equips, liderats per un professor de l’ETSAV, estan formats per personal docent i investigador i de suport a la recerca. Hi poden col·laborar doctorands integrats en el projecte que es desenvolupa i estudiants de l’escola mitjançant beques o convenis. Els treballs realitzats s’ofereixen al coneixement de la comunitat a través de la biblioteca o del portal UPCommons, de sessions monogràfiques o d’exposicions, amb independència que la recerca desenvolupada passi a enriquir les matèries impartides pels professors en la seva tasca docent.

Govern, gestió i suport

Comissió de Govern. Formada per l’Alcalde/Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, o persona en qui delegui, el/la Vicerector/a de recerca de la UPC, o persona en qui delegui, el/la director/a de l’ETSAV, el Subdirector/a de recerca de l’ETSAV, i un representant de la junta d’escola elegit entre els seus membres. La funció principal és avaluar i garantir la qualitat de la recerca generada al CRITT.

Comissió gestora. Constituïda pel director/a de l’ETSAV, el/la Subdirector/a de recerca de l’ETSAV, un PDI membre de la junta d’escola de l’ETSAV, dos investigadors/es del CRITT i el/la Cap de la UTG-ETSAV. La funció principal serà dirigir i gestionar l’activitat ordinària del CRITT, actuar en nom i representació d’aquest, i difondre i promoure la recerca específica del Campus de Sant Cugat.

Serveis de suport. Àrea de Recerca i Suport Institucional, Àrea de Serveis i Economia, Biblioteca, Centre de Càlcul i Aplicacions Informàtiques, Consergeria i Manteniment.