Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Recerca

Recerca, transferència i innovació

L’ETSAV considera que els àmbits de la recerca, la transferència de coneixement i la innovació són el motor que alimenta i amplifica el camp disciplinari de l’arquitectura, l’urbanisme i l’edificació i dona sentit a una docència basada en l’expertesa adquirida en aquests terrenys. Per tal de fer-ho possible, l’escola promociona el R+D+I i ofereix espais específics com l’edifici CRITT, que allotja en els seus 11 mòduls de treball projectes de recerca i transferència vinculats al professorat investigador així com iniciatives professionals capaces d'aportar innovació en aquest camp. L'adjudicació dels mòduls es fa mitjançant la convocatòria periòdica de concursos.

El professorat, personal de suport, doctorands i professionals que integren els grups, centres de recerca i entitats allotjats –tots ells dins l’àmbit d’arquitectura de la UPC perfilen una estructura de coneixement diversa capaç d’abastar les àrees d’interès que defineixen el perfil propi del centre.

 

CENTRE DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA, CRITT


L’ETSAV disposa, des de l’any 2006, d’un edifici en el mateix campus de Sant Cugat amb la denominació de Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia. El seu propòsit és allotjar projectes de col·laboració, de recerca i de transferència vinculats als camps d’expertesa de l’escola, a l’entorn de l’arquitectura, la tecnologia de l’edificació i l’urbanisme.

Reglament de CRITT, aprovat per la Junta d'Escola el 3 de juny de 2021

 

MÒDULS
Els mòduls del CRITT estan ocupats actualment per:


M11

Centre d'Investigació Solar - CISOL, Torsten Masseck

cisol.etsav@upc.edu
www.etsav.upc.edu/unitats/cisol


M12

Les Golfes, Martina Fabré


https://www.instagram.com/arquitecturalesgolfes/


M13

Laboratori d'Innovació i Tecnologia en l'Arquitectura LITA, Joan Lluís Zamora

joan.lluis.zamora@upc.edu
https://lita.upc.edu/ca


M14

Taller 11, Sara Ferran


M15 i M16

La Politja / CICLICA, Elena Albareda

elena.albareda@upc.edu


M17 i M18

La Politja / ArqBag, Jordi Mitjans

jordi.mitjans@upc.edu


M19

CODA, Gerard Bertomeu

gerard.bertomeu@upc.edu

https://www.coda-office.com/

 

M20
RETOS / PROTOS
, Lluís Ortega i Amadeu Santacana

lluis.ortega@upc.edu

amadeu.santacana@upc.edu


M21

MDUT, Carles Llop

cllop@coac.net 


M22

La Politja / Pol.len edicions, Aida i de Prada, Mar Carrera i Jordi Panyella

info@pol.len.cat

https://pol-len.cat

 

La Politja / La Sembra, Aida i de Prada, Mar Carrera i Jordi Panyella

lasembra@lasembra.cat
https://lasembra.cat


COMPOSICIÓ

Tots els equips, liderats per un professor de l’ETSAV, estan formats per personal docent i investigador i de suport a la recerca. Hi poden col·laborar doctorands integrats en el projecte que es desenvolupa i estudiants de l’escola mitjançant beques o convenis. Els treballs realitzats s’ofereixen al coneixement de la comunitat a través de la biblioteca o del portal UPCommons, de sessions monogràfiques o d’exposicions, amb independència que la recerca desenvolupada passi a enriquir les matèries impartides pels professors en la seva tasca docent.

GOVERN, GESTIÓ I SUPORT
Comissió de Govern. Formada per l’Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, o persona en qui delegui, el Vicerector de recerca de la UPC, o persona en qui delegui, el director de l’ETSAV, el Subdirector de recerca de l’ETSAV, i un representant de la junta d’escola elegit entre els seus membres. La funció principal és avaluar i garantir la qualitat de la recerca generada al CRITT.

Comissió gestora. Constituïda pel director de l’ETSAV, el Subdirector de recerca de l’ETSAV, un PDI membre de la junta d’escola de l’ETSAV, dos investigadors del CRITT i l’administradora de l’ETSAV. La funció principal serà dirigir i gestionar l’activitat ordinària del CRITT, actuar en nom i representació d’aquest, i difondre i promoure la recerca específica del Campus de Sant Cugat.

Serveis de suport. Àrea de Recerca i Suport Institucional, Àrea de Serveis i Economia, Biblioteca, Centre de Càlcul, Consergeria i Manteniment.