Comparteix:

Eleccions a rector/a de la UPC - 24 d'octubre de 2013

09/03/2015

Eleccions directes i per sufragi universal, lliure i secret.


de

fins

Reclamació cens provisional

16/09/2013

20/09/2013

Presentació de candidatures

25/09/2013

01/10/2013

Reclamació candidatures

02/10/2013

07/10/2013

Publicació candidatures definitives

08/10/2013

09/10/2013

Vot anticipat

10/10/2013

22/10/2013

Jornada de reflexió

28/10/2013

28/10/2013

Dia de votació (de 10.00 fins a18.00)

29/10/2013

29/10/2013

Publicació resultats provisionals

30/10/2013

03/11/2013

Publicació de resultats definitius

04/11/2013La Seu Electoral Electrònica serà l'espai electrònic de difusió de la convocatòria i de la documentació i informació del procés electoral:

https://seuelectronica.upc.edu/seu-electoral-electronica