Vés al contingut (premeu Retorn)

Proposta participada de modificació d'horaris de les titulacions de l'ETSAV

D'acord amb el compromís adquirit per l'equip de direcció en junta d'escola i la presentació feta a la sala d'actes el passat dia 16 de novembre, s'habilita un espai per a fer els suggeriments, observacions i esmenes oportuns a la proposta inicial de nous horaris. La implantació prevista dels nous horaris que resultin d'aquest procés participatiu es realitzarà a partir de setembre de 2017. Aquest procés estarà obert a rebre les vostres opinions fins el dia 15 de febrer de 2017.
Proposta participada de modificació d'horaris de les titulacions de l'ETSAV

    

Què ens porta a fer aquesta proposta?

Acualment, l'ETSAV imparteix un grau en Estudis d'Arquitectura, GEArq —i dos títols en extinció, GArq i Arq—; dos màsters universitaris en Arquitectura, MArq, i en Intervenció Sostenible en el Medi Construït, MISMeC; i dos màsters professionals amb la UPC School en Desenvolupament Urbà i Territorial, MDUT, i en Parametric Design in Architecture, MPDA; a banda de la resta d'activitats amb necessitat de disposar d'espais de treball i docència. 

Aquesta situació és el resultat d'una programació feta, en el seu moment, per a una única titulació i ha quedat clarament desbordada per la diversitat de perfils i requeriments que demanda el conjunt de l'ETSAV i que tendeixen a saturar les aules —sobre tot les aules taller— en períodes concrets de la setmana. Es pot dir que som més diversos, fem més coses i més variades. Cal donar una resposta adequada a aquest escenari i fer-ho amb marge de maniobra suficient per a admetre noves possibilitats a mig termini. 

Quins són els criteris seguits?

De les diverses possibilitats considerades, s'han adoptat uns criteris bàsics en funció de la viabilitat i de la conservació de determinats trets distintius de la docència de l'escola. D'una banda, s'han evitat els canvis que depenguin de l'adquisició de material i equipament no previstos pressupostàriament —com podria ser el condicionament d'aules més versàtils—. De l'altra, es preveu mantenir els desdoblaments de les assignatures que treballen en grups més reduïts com a garantia de qualitat dels estudis —entenent que ocupen simultàniament més d'un espai docent—. 

En funció d'això, s'ha elaborat aquesta proposta inicial, que ara s'obre a la discussió. En termes generals, la proposta implica que els sis primers quadrimestres del GEArq s'imparteixin en horari de tarda —com el que segueixen actualment els QM1 i QM2— i que els quatre darrers quadrimestres segueixin en el seu horari de matins. Pel que fa als màsters universitaris, l'horari de docència es mantindria per la tarda, però incorporant disponibilitat d'espai de treball en grups durant els matins. La resta de titulacions i programes impartits, així com la reivindicació d'espai permanent de treball dels/les estudiants, es beneficien de la desaturació de les aules que permet aquesta nova distribució. 

Cal fer, no obstant, dues consideracions respecte l'ocupació de les aules. La primera té a veure amb la diferència entre la reserva d'espais en funció de la matrícula d'una determinada assignatura i l'ocupació real, causada per una tendència a no utilitzar tot el potencial de les aules per al treball, molt evident en el cas d'alguns TAPs.

La segona té a veure amb estendre la docència en horari de tarda. Cal considerar amb tot el deteniment necessari les implicacions que aquest fet té en la vida diària de tots els col·lectius implicats, sobre tot en qüestions d'actualitat com la conciliació de la vida familiar, que aconsellarien horaris més compactes. Aquest procés participatiu també ha de servir per a valorar la importància d'aquests factors en relació als criteris adoptats inicialment —evitar la dependència de recursos no garantits o mantenir el desdoblament d'assignatures—.

Quines millores permet introduir la proposta?

En el conjunt de les titulacions impartides, aquesta proposta permet:

  1. l'optimització de l'ús dels espais docents i la disponibilitat present i futura per a altres activitats,
  2. la millora de l'acollida dels estudiants de GEArq a l'escola, que comparteixen horari amb altres quatre quadrimestres,
  3. un espai permanent de treball i docència en els màsters universitaris, MArq + MISMeC,
  4. un espai permanent de treball per als/les estudiants de GEArq i espais de treball itinerants en les aules taller,
  5. l'ampliació de la franja de l'espai docent comú, EDC, a tres dies setmanals, que es podrien mantenir en l'horari actual, desplaçar-se a la franja intermitja entre horari de matí i tarda, o fusionar-se de nou en dos dies però amb més extensió horària.

Quin és el procés previst?

Qualsevol estudiant, professor o personal d'administració i serveis, a títol individual, està convidat a presentar els suggeriments, observacions, esmenes i alternatives que consideri oportuns a la proposta inicial de nous horaris, argumentant les opinions de manera adequada. Aquest procés estarà obert fins el dia 15 de febrer de 2017 per a rebre les vostres opinions, que s'aniran donant a conèixer en aquest enllaç. Tots els comentaris seran considerats com a públics.

Una vegada exhaurit el termini, es donarà a conèixer el conjunt de les aportacions i la direcció, juntament amb el gabinet tècnic, iniciaran el procés d'avaluació i millora de la proposta inicial, que tornarà a ser debatuda i aprovada en junta d'escola —on hi ha representats proporcionalment tots els col·lectius implicats— per a ser presentada de nou a la comunitat.

La implantació prevista dels horaris definitius es realitzarà en el curs 2017-2018, a partir de setembre de 2017.