Comparteix:

Urbanisme feminista

05/03/2020

Dimarts, 10 de març 10:30h, sala d'actes ETSAV, presentació del llibre


El dimarts, 10 de març és farà la presentació i debat sobre el llibre escrit pel Col·lectiu Punt 6

Urbanismo feminista
Por una transformación radical de los espacios de vida


A les nostres ciutats, la forma urbana evidència l'estret vincle entre patriarcat i capital. En els diferents espais que habitem —les nostres cases, els nostres carrers o les nostres places—, el model urbà respon principalment a les experiències i necessitats d'un subjecte masculí i a l'explotació econòmica. A partir d'aquesta lògica, l'urbanisme i l'arquitectura han promogut l'exclusió de les dones de l'espai urbà, així com d'altres subjectivitats no hegemòniques, com a persones racialitzades, grans, criatures o gent amb diversitat funcional, entre d'altres.

Aquesta lògica opera a través de xarxes de mobilitat i transport pensades fonamentalment per al vehicle privat i el trasllat de mercaderies; una arquitectura que redueix al mínim l'espai disponible per a les cures; o un planejament estratègic en mans de cúpules d'especialistes desvinculats de la vida de les persones. Una ciutat que destrueix i expulsa tot allò que no respongui a les lògiques d'extracció de valor del territori i de el cos.

La proposta que les autores desenvolupen en aquest llibre recull una genealogia de dècades d'elaboració crítica i experiències pràctiques, el repertori permet avui al feminisme oferir un contramodel enfront de la ciutat neoliberal. Una ciutat cuidadora que subverteixi l'actual ordre de prioritats, superant la dicotomia públic-privat, mitjançant el disseny d'entorns que posin en el centre les necessitats d'una població diversa i complexa, que siguin sostenibles en termes socials i ambientals, i en els quals les decisions polítiques i estratègiques estiguin en mans dels seus habitants.

Urbanismo feminista es concreten i detallen diferents aspectes relatius a aquesta ciutat que posa la vida al centre, des de la clara consciència que només els processos impulsats des de baix, i a partir de la complexitat comunitària, s'edificaran una realitat urbana radicalment diferent de la que coneixem.

 


Col·lectiu Punt 6 és una cooperativa de arquitectes, sociòlogues i urbanistes de procedències diverses amb més de 10 anys d'experiència local, estatal i internacional. És actualment una de les referències fonamentals de la crítica i la pràctica de l'urbanisme feminista. Des del seu naixement el 2004, s'han impartit tallers, elaborat guies, treballs de docència, investigacions i consultories urbanes, auditories de gènere i tot un conjunt de projectes encaminats a dur a terme, de manera real, les transformacions necessàries per a unes ciutats siguin més inclusives, on les protagonistes siguem les mateixes persones que les habitem.