Vés al contingut (premeu Retorn)

   

Comunicats del director

Nou comunicat 2 de novembre 2020
Comunicats del director

Comunicat del 2 de novembre 2020:

Benvolgudes i benvolguts,

com a continuació del meu informe del passat 27 d’octubre en que us anunciava que en principi no tornàvem avui dilluns 2 de novembre a la docència parcialment presencial, comunicar-vos que finalment la docència telemàtica queda instaurada de forma indefinida, el més probable fins a final del quadrimestre. En conseqüència, les addendes a les guies docents que ja vam fer servir el quadrimestre passat (amb les millores que algú hi ha fet per aquest quadrimestre) són ara les guies docents vàlides a totes les assignatures, i la docència telemàtica -incloses les proves d’avaluació- el model a seguir.

Al començar aquest curs 2020-2021, ja vam acordar que hauríem de tenir previstes tres modalitats de docència: la presencial normal, la telemàtica, i la híbrida que és amb la que vam començar el curs, i que les tindríem en marxa en funció dels escenaris en els que el sistema sanitari ens exigís.

En aquest sentit, les disposicions que es prenen -que estaven recollides en aquell document i que ja eren vigents per la part telemàtica de l’assignatura- són les següents:

- totes les activitats docents es realitzaran per via telemàtica[1];

- es procurarà als professors l’accés als seus despatxos o llocs de treball així com la possibilitat de fer les classes des de l’Escola, tenint el suport necessari per fer-ho;

- els serveis de l’Escola funcionaran de forma telemàtica, reduint la presencialitat a les activitats autoritzades i en les condicions sanitàries adequades (consulteu les condicions a cada servei a la web de l’Escola);

- es mantenen els horaris de les assignatures, com a referència temporal en la qual tenir contacte entre professors i estudiantat. Ningú no podrà programar activitats presencials -siguin o no telemàtiques- fora de l’horari de la seva assignatura. Es mantenen els horaris vigents des de l’inici d’aquest quadrimestre;

- no es poden realitzar activitats telemàticament presencials fora de l’horari de classe sense l’acord específic dels estudiants implicats. La disponibilitat de temps per part de l’estudiant en un moment concret fora dels horaris de l’assignatura, no és obligatòria. Tutories individuals o amb equips de treball fora de l’horari de classe caldrà acordar-les prèviament  amb acceptació per part dels estudiants;

- els professors hauran de tenir contacte presencial telemàtic setmanalment durant les hores de classe, arbitrant el tipus d’activitat que sigui adient a aquest tipus de presencialitat. El contacte professor-estudiant és clau en el nostre model docent presencial, i cal evitar la seva substitució per enviament de materials docents i altres estratègies que són pròpies de la formació no presencial;

- cal dimensionar setmanalment les tasques a realitzar per l’estudiant fora de l’horari de classe, procurant distribuir l’esforç de l’estudiant durant tot el quadrimestre. Com a corol·lari de l’anterior, cal considerar el nombre de proves d’avaluació -pràctiques puntuables, treballs- en funció dels crèdits de l’assignatura i del treball setmanal de l’estudiant. És recomanable tenir pautat el treball de l’estudiant i tenir un sistema d’avaluació continuada ben implantat que no depengui d’un lliurament final, o que aquest no sigui decisiu.

Es recomana:

- distribuir la presencialitat telemàtica en activitats que permetin la participació de l’estudiantat, de forma que, si és possible, setmanalment cadascun d’elles i ells hagi d’interactuar directament amb el professor de teoria o de pràctica i/o taller, i sempre en horari de classe;

- les activitats en format telemàtic no haurien de superar les dues hores, articulant el temps de classe -si supera aquesta durada- en diferents activitats que no requereixin la mateixa atenció visual (teoria, presentacions de treballs, debats, etc.) Si és possible, deixar micro-descansos de pocs minuts -cinc?- entre activitats;

- ser curosos en la distribució de temps en l’atenció a cada grup en el seguiment del treball de l'estudiantat, i fer-les en obert per a que la resta de grups puguin seguir les correccions;

- defugir dels exàmens com a mètode d’avaluació, donat la complicació d’assegurar la seva fiabilitat. D’altra banda, i amb grups reduïts com tenim a la nostra Escola, és possible substituir aquest tipus de prova per d’altres tant o més fiables per conèixer el grau d’adquisició de competències per part de l’estudiantat;

- proposar treballs en grup que permetin la individualització de les tasques, doncs això permetrà la facilitat d’execució davant les dificultats per reunir-se que puguin tenir els estudiants, així com l’avaluació individual de cada estudiant. També es recomana que els treballs siguin en grups reduïts i que en la seva configuració puguin participar els estudiants per coordinar-se en treballs d’assignatures diferents.

Els sots-directors responsables de fase (en el estudis de Grau) i dels màsters són el referent per dirigir dubtes, aclariments, o plantejar les qüestions que calgui. En aquest sentit, tenim habilitats des del quadrimestre passat els xats que permeten aquesta connexió amb els professors, i obrirem un xat amb els representants de l'estudiantat a Junta d’Escola per decidir com organitzem per quadrimestres una via de relació amb els responsables de fase. En qualsevol cas, aquesta direcció té la porta oberta per rebre aquelles demandes que no se sap a qui es poden dirigir.

Lamento molt que haguem de tornar al model telemàtic sense res de presencialitat física, però la situació de la pandèmia ens obliga. De fet, amb aquesta onada ja tenim un nombre creixent de membres de la comunitat afectats. En aquest sentit, us pregaria que notifiqueu per correu a la Mercè Pascual -que és el nostre enllaç covid de l’Escola amb la UPC- si doneu positiu: des de Salut reclamen dades continuadament a les universitats com un dels procediments de seguiment de la malaltia.

Espero que vosaltres i els vostres familiars passeu aquest segon pic de la millor forma possible. Cuideu-vos. 


[1] De moment, hi ha permís per fer pràctiques de laboratori -val a dir, les que usen infraestructura- i proves d’avaluació de presencialitat inevitable al Centre, però els problemes que està suposant fer-ho i la possibilitat que aquestes condicions canviïn els propers dies aconsella que plantegem la via telemàtica com la via ordinària. Qualsevol proposta de presencialitat física haurà de ser avaluada i aprovada per Direcció. 

Albert Cuchí
Director ETSAV
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
UPC BARCELONATECH 

Comunicat 27 d'octubre 2020

Benvolgudes i benvolguts,

com ja sabeu, els darrers dies s’estan prenent decisions en la lluita contra la pandèmia que tendeixen a l’aïllament social, incloent l’anomenat ‘toc de queda’ i, fins i tot, es parla de confinaments de cap de setmana. En aquestes circumstàncies, a tots ens semblaria estrany que, tal i com estava previst, el proper dilluns 2 de novembre retornem a les aules en el model que teníem en marxa fins divendres 17 d’octubre. Bé, de moment no hi tornarem: el Rector ens acaba de comunicar als directors de Centre que es perllonga l’actual situació fins a nova ordre. Probablement dijous tindrem un comunicat oficial en aquest sentit, un cop Salut ho faci saber al conjunt de les Universitats.

La situació sanitària és greu i sembla que aquesta gravetat durarà algunes setmanes, amb el que no podem descartar que la situació actual arribi fins Nadal. Fins i tot és probable que entretant empitjori i tinguem noves limitacions. Lamentablement, l’activitat acadèmica parcialment presencial a l’Escola -que havíem organitzat amb l’esforç i la disciplina de tots- no és ara possible per causa del nivell de difusió de la pandèmia. Ho lamento per tots i per totes i, molt especialment, per l’estudiantat de primer any -Herrero i Naredo-, i també de segon any -Bo Bardi i Lacaton, que ja van patir el confinament el quadrimestre passat- així com per l’estudiantat que ha fet l’esforç de venir de fora per estudiar amb nosaltres.

Però l’important ara és enfrontar-se a la malaltia. Ser conscients que depèn del nostre comportament individual i col·lectiu i que, en aquest sentit, tenim una responsabilitat clara com a universitaris en respectar les normes i cuidar dels demés. Des del punt de vista acadèmic, mantindrem la docència no presencial fins on sigui necessari, i us demano a tots que aprofitem tota l’experiència que hem anat adquirint tant el quadrimestre passat com aquest mateix quadrimestre per millorar aquest format de docència. Des de l’equip de Direcció anirem seguint de forma activa el funcionament acadèmic i recordant les mesures que cal mantenir, així com estarem a la vostra disposició per abordar qualsevol problema que aparegui.

Si us plau, seguiu pendents d’aquests comunicats, de la web de l’Escola i dels correus d’Avisos de l’Escola per anar seguint l’evolució de la situació.

Albert Cuchí
Director ETSAV
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
UPC BARCELONATECH

 

 

Comunicat 13 d'octubre 2020

Benvolgudes i benvolguts,

en resposta al comunicat d’avui del Rector, en referència a les mesures a adoptar per limitar la docència presencial a la UPC en compliment a la sol·licitud del Departament de Salut, us faig avinents les mesures que ha pres la Direcció de l’Escola:

- suspendre l’activitat docent presencial a partir de dilluns dia 19 d’octubre i fins al dilluns 2 de novembre d’enguany en que es reprendrà (si no hi ha instruccions al contrari). Aquesta suspensió afecta a les assignatures de Grau i de Màster, i a totes les activitats docents excepció feta de la convocatòria extraordinària de TFM, que es podrà realitzar en les condicions actuals de prevenció front al Covid-19. Resta igualment suspesa en aquest període qualsevol activitat docent presencial fora de l’Escola, així com els espais d’estudi o treball, inclosa la biblioteca;

- la resta de l’actual setmana i fins divendres 16 d’octubre inclòs, les activitats docents presencials es realitzaran tal i com estan programades;

- des del dilluns 19 les assignatures s’impartiran completament en el model no presencial, i en aquest sentit s’activen les addendes a les Guies Docents;

- quan es torni a l’activitat, es reprendrà la presencialitat que correspongui a aquella setmana segons el calendari que està publicat a la web de l’Escola https://etsav.upc.edu/ca/ca/noticies/8181

- els actes d’avaluació previstos per les dues pròximes setmanes es realitzaran de forma no presencial. El Taller horitzontal de la Fase Inicial queda posposat fins al retorn a la presencialitat, i fins aleshores es continuarà amb la docència regular de les assignatures en la forma no-presencial. Les assignatures que precisin suport logístic per realitzar les proves d’avaluació de forma no presencial, poden demanar-lo a: cclaia.suport.etsav@upc.edu

- qui precisi de suport o equip tècnic per realitzar les activitats docents no presencials (membres de l’estudiantat o del professorat), pot demanar-lo a: cclaia.suport.etsav@upc.edu

- la resta d’activitat no docent -recerca, serveis, etc.- es podrà dur a terme sempre i quan no impliqui la participació presencial de membres de l’estudiantat.

Aquestes mesures estan subjectes a variació en el futur, pel que us demano que estigueu pendents d’aquests missatges, de la web de l’Escola i dels correus d’Avisos de l’Escola.

Cal recordar que la sol·licitud del Departament de Sanitat es fa per reduir la mobilitat i els contactes socials del jovent, donat que són el col·lectiu en el que en aquest moment la difusió del Covid-19 està més estesa i menys controlada. El tancament de la presencialitat no es demana perquè la Universitat sigui un focus de contagi -que no ho és pas- sinó per permetre el confinament de l’estudiantat i evitar així l’extensió del virus en aquesta franja de la població. Cal que entenguem que aquest és l’objectiu de les mesures i el que ha de guiar les nostres decisions.

En aquest sentit, cal demanar la responsabilitat de l’estudiantat per fer que aquesta suspensió de la presencialitat sigui beneficiosa, respectant la consigna de Salut de reduir al màxim la sortida de casa i els contactes socials. Només així farem que aquest nou esforç tingui sentit.   

Albert Cuchí
Director ETSAV
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
UPC BARCELONATECH