Vés al contingut (premeu Retorn)

   

Sou a: Inici / Hemeroteca / Projecte VIBRA

Projecte VIBRA

aprenentatge-servei d'estudiantat ETSAV a Agramunt
Projecte VIBRA

VIBRA és un projecte d’aprenentatge-servei que es desenvolupa a Agramunt, a la comarca de l’Urgell –un territori greument afectat pel despoblament i la manca d’equipaments–, mitjançant un conveni de cooperació subscrit entre l’Ajuntament del municipi i la Universitat Politècnica de Catalunya, a través de l’Escola d’Arquitectura del Vallès.

El projecte té l’objectiu d’impulsar, dissenyar i construir un prototipus d’habitatge dotacional destinat a un col·lectiu de persones vinculades a l’Associació Alba, una entitat d'iniciativa social i local que ofereix atenció integral a persones amb discapacitat, col·lectius de joves i infants, gent gran així com altres col·lectius en risc d'exclusió, amb la finalitat d'aconseguir el seu màxim desenvolupament humà i social.

Com a resultat d’una fase de recerca prèvia a l’Urgell que ha permès determinar la disponibilitat i adequació de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil d’Agramunt, l’equip d’estudiants es planteja realitzar totes les tasques del procés de producció del prototipus, des de la comunicació i la definició participada del programa amb els diversos actors implicats fins a la rehabilitació bàsica de l’edifici i la fabricació i muntatge dels nous components, amb criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Actualment, s’està treballant simultàniament en el sanejament de la caserna i en el projecte d’execució.

El projecte neix de la proposta presentada per l’equip d’estudiants al concurs internacional d’escoles d’arquitectura Solar Decathlon Europe 2023 en representació de l’ETSAV, que s’havia de celebrar a Bucarest a l’estiu. La suspensió de la competició, feta pública fa un any, produeix un efecte rebot que l’equip redirigeix cap a un escenari d’aprenentatge-servei en l’entorn rural que obliga a replantejar-ne els destinataris, objectius i actuacions necessàries. Aquest procés complex –liderat i desenvolupat per l’equip d’estudiants– ha estat incorporat per l’escola en la seva docència regular com a cas pilot d’innovació docent, en un Taller d’Arquitectura i Projecte específic així com en diverses assignatures optatives, que permeten monitoritzar l’aprenentatge i adquisició de competències pròpies de la titulació.

En aquest sentit, l’interès del projecte és doble. D’una banda, pels efectes que pot produir sobre l’entorn local d’Agramunt, com a catalitzador d’un paradigma d’actuació que propicia la interacció social entre els diversos agents del municipi, més enllà de l’estricte programa que pretén ajudar a desenvolupar. En un municipi com Agramunt, l’impacte humà i social del projecte pot ser rellevant si s’actua amb la cura i l’atenció necessàries. D’altra banda, per la innovació docent que és capaç de capitalitzar, integrant àrees de coneixement a l’entorn del projecte i la seva aplicabilitat i situant l’aprenentatge i l’apoderament de l’estudiant en el centre del procés.

La capacitat de l’equip Vibra queda avalada per la trajectòria realitzada fins al moment, que ha permès establir els contactes necessaris, gestionar les relacions amb el Consell Comarcal i diversos municipis de l’Urgell, amb l’Ajuntament d’Agramunt i l’Associació Alba, definir de les primeres fases de projecte i els corresponents processos de validació per part dels actors implicats, i iniciar les primeres tasques d’intervenció en l’antiga caserna. Tot això s’ha fet amb estàndards de qualitat acadèmica avaluats pel professorat de l’ETSAV i en els terminis establerts en la planificació del projecte. Per aquests motius, és raonable pensar que les fases pendents de desenvolupar es duran a terme amb el mateix nivell d’exigència. La monitorització del procés per part de l’escola també permet entendre que el control sobre les actuacions de l’equip tindran un seguiment que permetrà identificar potencials desviaments i proposar accions de millora, si s’escauen.