Comparteix:

Eixos Verds. Superilla Barcelona

29/04/2024

1er premi Catalunya d'Urbanisme a l'arquitecte Xavier Matilla

Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel de Solà-Morales atorgat per la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, que aquest any s'ha coincidit ex-aequo a dos documents. Un és el Projecte d'Eixos Verds a l'Eixample de Barcelona, del qual va ser director com a arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona Xavier Matilla, professor de l'ETSAV.

El jurat vol reconèixer la capacitat transformadora d’un àmbit central urbà i metropolità a partir d’una estratègia d’intervenció sobre el sistema viari, a diferents escales, tot considerant els efectes sobre els vectors social, ambiental i econòmic de la ciutat de Barcelona.

 Xavier Matilla, professor del departament d'Urbanisme, Territori i Paisatge de l'ETSAV.

Els eixos verds són carrers pacificats, amb llocs d'estada i més verd, que permeten desplaçar-se a peu amb comoditat, confort i seguretat. En els encreuaments d'aquests eixos verds, i gràcies als característics xamfrans, sorgeixen noves places: espais d'uns 2.000 m2, ara dedicats totalment al trànsit, però que es convertiran en espais d'estada confortables, on el verd, els paviments permeables o el joc tindran un paper principal.

En total, a l'Eixample sorgeixen 21 eixos verds, que suposen 33 km de recorregut; amb 21 noves places, sumant 3,9 hectàrees de nou espai ciutadà. En total, l'Eixample guanyarà 33,4 hectàrees de nou espai de prioritat per al vianant.

https://www.elperiodico.com/es/eixample/20240326/institut-destudis-catalans-premia-urbanismo-99997839