Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura
Sou a: Inici / Estudis / Tràmits / Tràmits relacionats amb l'accés / Accés als màsters

Accés als màsters

El nou Reial Decret 822/2021 que estableix l'organització dels ensenyaments universitaris inclou una novetat a l'article 18.4 pel que fa a l'accés als estudis de màster. En conseqüència, la UPC ha adaptat la NAGRAMA i podran accedir a un màster UPC aquells estudiants que:

Siguin estudiants d’un grau en la UPC i tinguin pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé haguin finalitzat els estudis però tinguin pendent l'assoliment de la competència transversal en una tercera llengua, si escau.

En cap cas els estudiants que accedeixin per aquesta via podran obtenir el títol de Màster si prèviament no han obtingut el títol de Grau.

Per al curs 2021-2022 heu de tenir en compte que l'AGAUR  no cobrirà els crèdits matriculats als estudis de màster, el que a la pràctica suposa que els estudiants hauran d'abonar els imports corresponents. 

Informació general

L'ETSAV ofereix els màsters en:

  

Com fer la sol·licitud

La sol·licitud de preinscripció a un màster UPC es fa a travès de l'aplicatiu de preinscripció.

1.- Introduir la informació requerida i annexar documentació que demana cada màster.

2.- Realitzar el pagament de la taxa de preinscripció: 30,21 €. En el cas d'una preinscripció a més d'un programa, caldrà abonar 30,21 € per cada preinscripció (per exemple per MArq i per Doble màster). Aquests imports no són reemborsables. Si no s'efectua aquest pagament NO

3.- Un cop admès/esa, cal que la persona interessada ACCEPTI la sol·licitud a l'aplicació de preinscripció i faci efectiu el pagament de 300 €,  d'acord amb les instruccions indicades en l'imprès que rebrà per correu electrònic.

Aquesta quantitat es descomptarà del total de la matrícula una cop formalitzada, però, si finalment no es formalitza, no es retornarà llevat que sigui perquè el màster no s'imparteix.

  

Calendari

Els períodes de preinscripció estan publicats al web de cada màster.

  • Per l'accés a setembre (MArq, MISMec i Doble titulació MArq+MISMeC) entre febrer i juliol.

 

Resolució

Un cop rebudes totes les sol·licituds de preinscripció la comissió acadèmica de cada màster es reuneix per valorar i ponderar els expedients dels candidats.

El dia fixat com a data de resolució, es rebrà un correu electrònic informant sobre la resolució de l'admissió al màster universitari.

L'admissió rebuda serà condicional, fins que es comprovi la veracitat de les dades acadèmiques aportades.

Amb el document d'admissió, l'estudiantat de fora de la UE pot iniciar els tràmits de sol·icitud dels visats que els permitin l'estada al nostre país per tal de cursar el programa de màster universitari.

Les resolucions d'admissió es publiquen en l'apartat "Resolucions" de la pàgina web de l'ETSAV.