Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura
FAQ's matrícula

1.- No m'apareix a e-Secretaria el dia i hora de matrícula.

L'ordre de matrícula es publica a l'e-Secretaria , per a l'estudiantat ja matriculat amb anterioritat a l'ETSAV (apartat condicions de matrícula). En cas que no t'aparegui aquesta informació cal contactar amb Gestió Acadèmica a través DEMANA per revisar l'expedient i solventar la incidència

 

2.- Tinc problemes per fer l’automatrícula

Cal que descartis problemes informàtics, utilitza ordinadors amb exploradors 100% compatibles amb el programa de gestió dels estudis com ara  el Mozilla Firefox o l’Explorer. 

 

3.- Què passa si no recordo el meu usuari?

Cal que segueixis els passos indicats a l’apartat de contrasenya.

 

4.- Què passa si les meves dades són incorrectes?

Cal que les canvïis al teu apartat d’e-Secretaria>dades personals.

 

5.- No puc fer la matrícula en dia/hora assignats

La teva automatrícula s’activa a la e-secretaria a partir de l’hora assignada. És recomanable fer-la en aquesta hora per l’ocupació de grups de tallers i assignatures optatives, però disposes de tot el dia (fins a les 23.59h) per fer la matrícula si creus que això no t’afecta. 

Si durant tot el dia no pots fer-la, hauràs d'autoritzar algú a fer-la en el teu nom. NO es pot fer la matrícula en un altre dia.

6.- Puc matricular assignatures de quadrimestres diferents?

Sí, es poden agafar assignatures de quadrimestres sempre i quan estiguis matriculat de totes les assignatures prèvies al quadrimestre que vols cursar
EN EL CAS DE FASE SELECTIVA:  Només podràs fer-ho en el cas de que et quedin 18 crèdits ECTS com a màxim del 1r i 2n quadrimestre, et podràs matricular d’aquestes assignatures pendents i  de quadrimestres superiors per una sola vegada i amb un límit de 30 crèdits. Si curses a temps parcial el límit serà de 18 ECTS.


7.- Assignatures de Projectes - TAP's

- NO és recomanable matricular dues assignatures de Projectes alhora, degut a la càrrega de treball i que normalment es solapen els horaris. 

 

8.- Quan puc matricular el TFG/PFC

La matrícula i defensa del TFG es podrà fer efectiva quan l’estudiant hagi superat 270 ECTS dels estudis de Grau. En els 30 crèdits restants del total de 300 ECTS, no podran coincidir dos Tallers d’Arquitectura i Projecte.
Els estudiants que hagin estat de MOBILITAT el curs anterior i tinguin convalidacions per incorporar, es possible que no pugin matricular TFG si els queda més de 30 crèdits. En aquest cas hauran de matricular les assignatures que el programa els permeti i/o puguin,  i formalitzar INSTÀNCIA per la e-secretaria per incorporar TFG més tard. 

 

9.- Quants crèdits de de matricular?

- 1r i 2n quadrimestre a temps complert (Fase Selectiva):  has de matricular-te dels crèdits que corresponen al teu curs.

- A partir del 3er quadrimestre no existeix mínim. Pel que fa als màxims, cap estudiant pot matricular més de 36 crèdits per quadrimestre. 

- Temps parcial de qualsevol quadrimestre: Has de fer la petició ABANS de la matrícula a través amb una INSTÀNCIA per la e-secretaria (aportació de documentació justificativa si cal) i podràs cursar un màxim de 18 crèdits. 

 

10.- Estic obligat/da a matricular assignatures suspeses?

Les assignatures suspeses amb un 4 com a mínim no és obligatori matricular-les, es poden cursar en un altre quadrimestre, tot i que no és recomanable deixar-les per més endavant.

 

11.- Què puc fer si no m’apareixen les assignatures que vull cursar?

Comprova primer que has matriculat totes les assignatures de quadrimestres anteriors a l’assignatura que vols cursar o be les tens suspeses amb un 4 mínim. En cas que ho hagis fet i no et surti al potencial de matrícula, caldrà que facis una INSTÀNCIA per la e-secretaria.

12.- M'he equivocat, puc canviar la matrícula?

Un cop formalitzada la matrícula només es pot modificar la matrícula si es produeixin canvis dels horaris o les dates d'examen que provoquin una incompatibilitat per cursar les assignatures o per poder ser avaluat/da. 

Pots presentar una instància de modificació de matrícula a traves de la teva e-secretaria a les dates indicades al calendari de matrícula.

Fora d'aquest termini tant sols podràs demanar modificació de la matrícula per motius extraordinaris degudament justificats.

Un cop finalitzat el termini de modificació de matrícula també pots sol.licitar la baixa d'assignatures en un periode més ampli (consulta les dates al calendari acadèmic). La baixa de les assignatures no comporta el retorn de l'import de la matrícula.

 

Suport a la matrícula


Telèfon: 93 405 41 10

demana etsav

 

e-secretaria