Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura

MArq.gif

MISMeC.gif

MDUT.gif

MPDA.gif

GArq_.gif

Arq_.gif

Reconeixement de crèdits optatius

Informació general

La Normativa acadèmica de Grau de la UPC contempla la possibilitat de reconèixer crèdits ECTS optatius en els supòsits següents:

 

1) Les assignatures o crèdits cursats en estudis universitaris.

2) L’experiència laboral i professional acreditada sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents al títol esmentat. L’experiència laboral i professional es reconeix contra el concepte de pràctiques externes.

3) Activitats d'extensió universitària.Activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació d'acord amb l’article 46.2.i de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, fins a un màxim de 6 ECTS, segons el que estableix l’article 12.8 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol.

4) La formació assolida durant les estades en altres universitats o empreses (formació en el marc de la mobilitat).

5) La formació de nivell superior assolida en cicles formatius de grau superior o altres ensenyaments equivalents, sempre que la Universitat hagi establert un marc que en concreti les condicions, d’acord amb el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior.

El treball de fi de grau/màster no es pot reconèixer en cap cas, ja que està enfocat a l’avaluació de les competències associades al títol i, per tant, s’ha de matricular i avaluar.

 

Com fer la sol·licitud

1.- emplenar la sol·licitud

2.- escannejar la documentació acreditativa

3.- fer una instància a la direcció de l'Escola a la Seu Electrònica UPC

 

Calendari

La sol·licitud es pot fer en qualsevol moment durant el curs.

 

Resolució

Les sol·licituds s'avaluaran a la Comissió d'Avaluació Acadèmica cada final de quadrimestre.