Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura
Reconeixement de crèdits optatius

Informació general

La Normativa acadèmica de Grau de la UPC contempla la possibilitat de reconèixer crèdits ECTS optatius en els supòsits següents:

 

1) Les assignatures o crèdits cursats en estudis universitaris

2) L’experiència laboral i professional acreditada 
Experiència laboral relacionada amb les competències inherents al títol esmentat. L’experiència laboral i professional es reconeix contra el concepte de pràctiques externes.

3) Activitats d'extensió universitària i coneixement d'idiomes
Activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació i per coneixements d'idiomes.

4) La formació assolida durant les estades en altres universitats o empreses (formació en el marc de la mobilitat).

5) La formació de nivell superior assolida en cicles formatius de grau superior o altres ensenyaments equivalents, sempre que la Universitat hagi establert un marc que en concreti les condicions, d’acord amb el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior.

El treball de fi de grau/màster no es pot reconèixer en cap cas, ja que està enfocat a l’avaluació de les competències associades al títol i, per tant, s’ha de matricular i avaluar.

 

Com fer la sol·licitud

1.- emplenar la sol·licitud

2.- escannejar la documentació acreditativa

3.- fer una instància a Seu Electrònica UPC

experiència laboral

- activitats d'extensió universitària

4.- Demanar cita prèvia a Secretaria (https://intranet.etsav.upc.edu/tramits) per tal d'aportar la documentació original per a la seva verificació (en el cas de reconeixement de crèdits per idiomes).

 

Calendari

La sol·licitud del reconeixement s’ha de demanar en l’última matrícula del grau i mentre quedin crèdits optatius per cursar.

Aquesta mesura pretén garantir que l’estudiant pugui reconèixer l’activitat o cursar la totalitat dels crèdits optatius. No es pot fer un reconeixement parcial dels crèdits acordats

 

Relacionats

demana etsav

e-secretaria