Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura
Convalidació d'assignatures

La convalidació d'assignatures és l’acceptació, en un estudi oficial de la UPC, dels crèdits que havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, a la mateixa UPC o en qualsevol altra universitat, són computats a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

Informació general

Es pot demanar convalidació d'assignatures cursades en els estudis d’origen (no si les assignatures ja han estat convalidades, adaptades o reconegudes prèviament).

A l'expedient, les assignatures convalidades:

  • Impliquen l'equivalència de competències (específiques i/o transversals) i càrrega de treball entre assignatures de plans d'estudis que condueixen a l'obtenció del títols oficials.
  • Conserven la qualificació dels estudis d'origen

 

Com fer la sol·licitud

Cal fer la sol·licitud a travès de la Seu Electrònica UPC (seleccioneu ETSAV) i adjuntar la documentació següent escannejada.

Documentació

  • Sol·licitud
  • Certificat acadèmic
  • Pla d'estudis o quadre de matèries oficial, expedit o publicat pel centre corresponent
  • Programes de les assignatures cursades i que es volen convalidar

  • Rebut del pagament de trasllat d'expedient en universitat d'orígen
    (NOMÉS en el cas d'estudiantat procedent de VIA 7 de preinscripció universitària - estudiantat amb estudis iniciats en altre universitat espanyola) - No cal pagament  en el cas d'estudiantat UPC, encara que hauran de sol·lcitar el trasllat igualmenta l'escola d'origen.
  • Títol (NOMÉS en el cas d'estudiantat procedent VIA 2 de preinscripció universitària - estudiantat amb titulació universitària prèvia)
L'ETSAV requerirà posteriorment la presentació dels originals. Per aportar la documentació pendent de validar cal demanar cita prèvia a la Secretaria.

En el cas d'estudiantat provinent d'altres centres UPC no caldrà adjuntar el certificat acadèmic ni programes d'assignatures, si caldrà presentar el pla d'estudis.

En el cas d'estudis fets a l'estranger, la documentació ha d'estar legalitzada per via diplomàtica, excepte pel que fa als estats signataris del Conveni de l'Haia del 5/10/69. Els documents han d'anar acompanyats de la seva traducció oficial al castellà/català.

Taxes

Un cop l'ETSAV rep la sol·licitud, enviarà a el/la sol·licitant un correu electrònic amb el rebut per fer el pagament de la taxa associada (54,54€), per tal que pugui fer el pagament en qualsevol oficina de La Caixa, Banc de Sabadell o BBVA.
Aquest pagament cal realitzar-lo ABANS de la matrícula.
 

Calendari

Terminis de sol·licitud de reconeixement / convalidació d’estudis:


Quadrimestre tardor: Durant els mesos de juny, juliol i fins al 2 de setembre de 2022
Quadrimestre primavera: Durant el mes de desembre 2022 i fins el 31 de gener de 2023

 

Resolució

La persona interessada rebrà una comunicació  amb la proposta de convalidació de l'Escola.