Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura

MArq.gif

MISMeC.gif

MDUT.gif

MPDA.gif

GArq_.gif

Arq_.gif

Acreditació 3a llengüa

Informació general

Des de la implantació dels graus la normativa acadèmica de la UPC considera assolida la competència en una tercera llengüa per mitjà d'una de les 4 vies següents:

  1. Acreditar el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès i italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència, elaborat pel Consell d’Europa.

  2. Haver obtingut com a mínim 9 ECTS corresponents a assignatures d'estudis de la UPC impartides completament en una tercera llengua, preferentment en anglès.

  3. Elaborar  la documentació per dipòsit i defensar el treball de fi de grau en anglès preferentment,  o si es compta amb la conformitat prèvia del professorat que forma part del Tribunal i de la Direcció del centre, en una altra tercera llengua. Caldrà avisar al coordinador del TFE en qualsevol dels casos.

  4. Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una tercera llengua i haver obtingut un mínim de 9 ECTS.

Els idiomes que es poden acreditar per assolir la competència en una 3a llengüa són: alemany, anglès, francès o italià.

 

Com fer la sol·licitud

NOMÉS PER L'OPCIÓ 1, la resta d'opcions és automàtica.
Per la defensa del TFG s'ha de parlar amb el coordinador.

Cal fer una instància a Seu Electrònica UPC i adjuntar els documents digitalitzats següents:

- Sol·licitud

- Còpia del certificat o títol de nivell B2 o superior.

Per tal de verificar la documentació aportada (en el cas de presentar un certificat), cal demanar cita prèvia a Secretaria (https://intranet.etsav.upc.edu/tramits).

 

Calendari

La sol·licitud d'acreditació de la 3a llengüa s'ha de fer durant els estudis de Grau, en qualsevol cas, abans de sol·licitar l'expedició del Títol Universitari.


Resolució

Es podrà consultar a l'e-Secretaria generant un expedient acadèmic, aproximadament una setmana després de la sol·licitud..