Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura
Acreditació 3a llengüa

Informació general

Des de la implantació dels graus la normativa acadèmica de la UPC considera assolida la competència en una tercera llengüa per mitjà d'una de les 3 vies següents:

 1. Acreditar el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès i italià) amb un certificat del nivell B2. els certificats vàlid són els que estableix la taula de certificats aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) 

 2. Redactar de manera completa i defensar íntegrament el treball de fi de grau en anglès, preferentment,  o, si es compta amb la conformitat prèvia del professorat que forma part del tribunal i de la direcció del centre, en una altra tercera llengua.
  Cal avisar prèviament al coordinador del TFE.

 3. Superar com a mínim 9 ECTS en una tercera llengua corresponents a una o a la combinació de més d'una de les opcions següents:
  - cursar assignatures d'estudis de la UPC impartides completament en una tercera llengua, preferentment en anglès, en què l'estudiantat hagi d'haver utilitzat oralment i per escrit aquesta llengua.
  - fer una estada en una universitat o empresa a l'estranger en el marc d'un programa de mobilitat o d'un conveni de cooperació educativa en què l'activitat es faci en una tercara llengua.
  - cursar i superar durant els estudis activitats amb reconeixement de crèdits de l'itinerari de llengües i comunicació, centrades en l'aprenentatge dels idiomes alemany, anglès, francès o italià. aquestes activitats han d'estar reconegudes a l'expedient de grau corresponent

 

Com fer la sol·licitud

NOMÉS PER L'OPCIÓ 1, la resta d'opcions és automàtica.
Per la defensa del TFG s'ha de parlar amb el coordinador.

Cal fer una instància a Seu Electrònica UPC i adjuntar els documents digitalitzats següents:

- Sol·licitud

- Còpia del certificat o títol de nivell B2 o superior.

Per tal de verificar la documentació aportada (en el cas de presentar un certificat), cal demanar cita prèvia a Secretaria (https://intranet.etsav.upc.edu/tramits).

 

Calendari

La sol·licitud d'acreditació de la 3a llengüa s'ha de fer durant els estudis de Grau, en qualsevol cas, abans de sol·licitar l'expedició del Títol Universitari.


Resolució

Es podrà consultar a l'e-Secretaria generant un expedient acadèmic, aproximadament una setmana després de la sol·licitud..