Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura
Sou a: Inici / Estudis / Tràmits / Tràmits relacionats amb el títol i el SET / Sol·licitud del títol

Sol·licitud del títol

En el moment que compleixis amb tots els requisits acadèmics i econòmics, es tancarà el teu expedient i s'activarà de manera automàtica el tràmit a la teva e-Secretaria.

Si vas finalitzar els estudis abans del 2003 i que no tens accés a l’e-Secretaria, fes la sol·licitud a través del Demana ETSAV

 

1 Inicia el tràmit

Accedeix a la e-secretaria, al menú esquerra de Títols i sol.licitud i INICIA TRÀMIT.
Recorda revisar les dades personals, econòmiques i de contacte que hi consten.
Afegeix la documentació que sigui necessària i DESA.
Envia a validar al centre.


2 Autorització centre d'estudis

Un cop el centre rebi el formulari, revisarà i validarà aquesta sol·lcitud, i si les dades són correctes l'estat canviarà a "AUTORITZADA".


3 Registre electrònic 

Fes el registre de la sol·licitud a la Seu electrònica(obriu en una finestra nova) i la signatura electrònica.


4 Pagament de taxes

 A la e-secretaria podràs fer el pagament de les taxes 218,15€.

Podràs descarregar el resguard del títol.

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMACIÓ GENERAL

Una vegada l'estudiant ha assolit els requisits necessaris, té dret a sol·licitar l’expedició del Títol Universitari Oficial corresponent i del Suplement Europeu al Títol (SET).

El títol oficial és el document expedit per la Universitat que acredita la total superació d’un pla d’estudis de caràcter oficial, amb validesa acadèmica i professional a tot el territori nacional d’acord amb la normativa vigent. El caràcter i validesa del títol oficial tindrà tots els efectes des de la data de certificació del pagament dels drets de la seva expedició.

El suplement europeu al títol (SET) és un document que aporta informació del títol obtingut mitjançant la descripció de la seva naturalesa, nivell, context i contingut. El SET s'expedeix en català, castellà i anglès i facilita el reconeixement acadèmic i professional dels titulats en el territori europeu a fi de facilitar la seva mobilitat acadèmica i professional entre les universitats i els mercats laborals dels respectius països. El SET es sol.licita juntament amb la Taxa del Títol.

 

Documentació:

  • Pel que fa a les sol·licituds de títols oficials de grau i màster de l'EEES es poden registrar amb el número de DNI o  passaport en el cas d'estudiants espanyols i en el cas d'estudiants estrangers amb el NIE o passaport vigent.
  • Les sol·licituds de títol oficial de l'anterior ordenació d'estudis (previs a l'EEES) es poden registrar amb número de DNI (nacionalitat espanyola) o passaport o número de cèdula d'identitat (nacionalitat estrangera). Ara bé, si el títol és previ a l'EEES i va acompanyat de SET, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per part de les universitats del suplement europeu al títol, les persones estrangeres només poden registrar la sol·licitud de títol amb número de passaport.

A continuació disposeu d’un vídeo resum que explica com  realitzar el tràmit per l’e-Secretaria.  

 

 

 

Suport DemanaSGA