Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura

MArq.gif

MISMeC.gif

MDUT.gif

MPDA.gif

GArq_.gif

Arq_.gif

Sol·licitud del títol

Informació general

Una vegada l'estudiant ha assolit els requisits necessaris, té dret a sol·licitar l’expedició del Títol Universitari Oficial corresponent i del Suplement Europeu al Títol (SET)

 

Com fer la sol·licitud

1.-  El pas previ per la sol·licitud del títol és haver-lo dipositat a la Biblioteca si vas defensar el teu Treball Final d'Estudis abans del curs 2020-2021 quadrimestre de tardor. Si vas defensar en el  quadrimestre de primavera del mateix curs en endavant, no cal que feu aquest tràmit al haver-ho dipòsitat per Atenea TFE. El procediment varia segons el tipus d'ensenyament: 
https://bibliotecnica.upc.edu/etsav/actualitat/sol-licitud-de-titol

2.- L'estudiant es posa en contacte amb Secretaria via DEMANA per iniciar la sol·licitud del títol de manera no presencial.

3.- El centre rep la comunicació i valida que està en condicions per sol·licitar el títol. Si no ho està, denega  la petició indicant el motiu. 

4.- Un cop fetes les comprovacions el centre li envia per correu electrònic a l'estudiant el full de sol·licitud i les instruccions per seguir amb el tràmit. Si cal envia també el full de pagament.

5.- L'estudiant
- valida les dades del full de sol·licitud
- realitza el pagament per e-secretaria
- fa la sol·licitud a la Seu electrònica

Per formalitzar aquesta sol·licitud cal adjuntar:

 • Una fotocòpia del document identificatiu vàlid i vigent (DNI vigent o NIE i Passaport vigents). El títol serà expedit amb les dades que consten en aquest document.
  • El full de sol·licitud signat (electrònicament o escannejat). 

  La taxa de sol·licitud d'expedició del títol  amb SET inclòs és de 218,15 €.

   

  Calendari

  En finalitzar l'acte d'avaluació del treball fi d'estudis.

   

  Resolució

  Un cop rebuda la comunicació de la seu electrònica, el centre valida la documentació i genera el resguard de títol i li envia a l'estudiant per correu electrònic.