Vés al contingut (premeu Retorn)

estudis.jpg

GEArq_.gif

MArq_.gif

MISMeC.gif

MDUT_.gif

MPDA_.gif

GArq_.gif

Arq_.gif

Sou a: Inici / Estudis / MISMeC / Doble titulació MISMeC+MCTS

Doble titulació MISMeC+MCTS

 

 

 

Des del curs acadèmic 2017-2018, s'ofereix la possibilitat d'una doble titulació entre els màsters universitaris en Intervenció sostenible en el medi construït, MISMeC, i en Ciència i tecnologia de la sostenibilitat, MCTS, que imparteix l'Institut de Sostenibilitat de la UPC amb l'objectiu de "proporcionar una formació interdisciplinària i avançada que faciliti la comprensió de les interaccions entre societat, economia i medi natural, així com de les opcions i tendències científiques i tècniques que permeten abordar els principals reptes del desenvolupament sostenible dels sistemes socioambientals actuals".

La doble titulació es pot obtenir cursant un total de 150 ECTS en dos anys acadèmics (cal recordar que, per separat, el MISMeC té una càrrega de 60 ECTS i el MCTS una de 120 ECTS). S'ha d'iniciar cursant els dos primers quadrimestres del MCTS per, una vegada superats, iniciar el MISMeC. El TFM s'ha de defensar a cadascuna de les titulacions.

Els criteris d'accés generals són els vigents per a cadascun dels dos màsters individualment. L'admissió a la doble titulació s'ha de sol·licitar a l'inici dels estudis del MCTS, si bé qualsevol altra situació podrà ser estudiada conjuntament per ambdues comissions acadèmiques.

Titulacions a assolir1

Per separat, les dues titulacions es cursen en un total de 3 anys. Seguint l'itinerari de doble titulació, en les condicions fixades per a la mateixa, els dos títols es poden obtenir en 2 anys.

Màster universitari en ciència i tecnologia de la sostenibilitat, MCTS, de l'Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat, IS.UPC, de 120 ECTS amb l'estructura següent:

Nota: Totes les assignatures, excepte el TFM, són de 5 ECTS.

 

Màster universitari en intervenció sostenible en el medi construït, MISMeC, de l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, ETSAV, de 60 ECTS amb l'estructura següent:

Nota: Totes les assignatures, excepte l'assignatura Taller de projecte i el TFM, són de 5 ECTS.

Nombre de places ofertades 

10 places per curs acadèmic. 

Criteris acadèmics

La proposta d'una doble titulació entre MCTS i MISMeC sorgeix de la necessitat de satisfer la demanda, cada vegada major, d'alumnes del MCTS, de caràcter més generalista, amb interessos acadèmics específics relacionats amb l'arquitectura i la construcció sostenible, presents en el MISMeC. Atenent als objectius formatius d'ambdós programes trobem:

  • El MCTS té com a objectiu proporcionar una formació interdisciplinària i avançada que faciliti la comprensió de les interaccions entre societat, economia i medi natural, així com de les opcions i tendències científiques i tècniques que permeten abordar els principals reptes del desenvolupament sostenible dels sistemes socioambientals actuals. El màster forma emprenedors i agents del canvi de cara a un desenvolupament sostenible, els quals, en funció de la seva especialització en els àmbits de la biodiversitat i el medi natural, l'ambient construït i els serveis o el sistema productiu i la gestió de la informació, podran dissenyar, implementar i avaluar solucions sostenibles en diferents camps de l'enginyeria i la tecnologia, treballant en diferents contextos, culturals i professionals, de forma transdisciplinària i amb rigor científic i tècnic.
  • El MISMeC té com a objectiu la formació i reorientació de professionals que, mitjançant projectes d'intervenció en l'espai urbà, els edificis i les infraestructures, siguin capaços de millorar la sostenibilitat del metabolisme social, reduint l'ús de recursos i la generació de residus, augmentant la capacitat productiva del territori i buscant amb això un model urbà més responsable basat en la transformació de la ciutat existent. Per a això, el màster ofereix un enfocament integral i transversal que no pot, de cap manera, limitar-se a la resolució de les qüestions tècniques, sinó que ha d'incorporar-se en un aprenentatge que permeti abordar la ciutat des de la lògica de la reutilització dels seus edificis i espais, des de la revitalització dels seus teixits i des de la repercussió social.

En aquest sentit, la similitud en els objectius dins d'àmbits diferents porten a un camí lògic que impliqui fomentar aquest marc de doble titulació i l'aprofitament mutu dels àmbits formatius i l'afavoriment de la col·laboració en recerca i projectes comuns entre els membres d'ambdós projectes acadèmics.

Criteris complementaris

Científics. Ambdós projectes acadèmics donen accés als estudis de doctorat de la UPC, amb projectes de recerca que poden estar dirigits per professors responsables del propi màster o integrar-se en el programa de doctorat de l'Institut de Sostenibilitat de la UPC.

Professionals. El fet de donar l'opció d'aquesta doble titulació multiplica les possibilitats professionals dels estudiants que vulguin especialitzar-se en aquest àmbit particular.

Integració de l'oferta. El MISMeC recull renovada la vocació formativa de l'especialitat d'edificació sostenible que formava part del currículum del MCTS original, i la seva estructura va ser dissenyada per permetre el seu acoblament amb l'estructura del MCTS. Amb aquesta doble titulació, s'eviten les duplicitats formatives innecessàries, reconeixent les assignatures optatives del MCTS amb la formació obligatòria específica del MISMeC.

Requisits d'admissió

Els criteris d'accés generals seran els vigents per a cadascun dels dos màsters individualment. Les Comissions Acadèmiques respectives hauran d'avaluar les sol·licituds durant el mateix període de preinscripció.

  • L'admissió a la doble titulació s'haurà de sol·licitar a l'inici dels estudis del MCTS. Qualsevol altra situació podrà ser estudiada conjuntament per les Comissions Acadèmiques d'ambdós màsters.
  • En cas que les sol·licituds d'accés superin l'oferta de places, l'admissió a la doble titulació vindrà donat per la nota d'expedient obtinguda per l'estudiant candidat en fer l'ingrés.

Definició de l'itinerari curricular

Les titulacions a assolir són: Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat i Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït. Per tal d'assolir la doble titulació, caldrà que l'estudiant cursi 135 ECTS, tal i com s'indica a continuació:

PRIMER QUADRIMESTRE, Q1

Assignatures

Màster

Tipologia

Crèdits

Fonaments d’economia, economia ambiental i ecològica

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

Fonaments d’enginyeria, sostenibilitat i desenvolupament

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

Fonaments de modelització matemàtica i sistèmica 

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

Fonaments d'estadística aplicada i mesura 

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

Fonaments de ciències socials i aprox. als conflictes

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

Fonaments de geociències i sistemes d’informació geogràfica

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

 

 

 

TOTAL 30 ECTS

SEGON QUADRIMESTRE, Q2

Assignatures

Màster

Tipologia

Crèdits

Fonaments d’ètica, empresa i innovació

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

Fonaments de gestió sostenible i sistemes de gestió ambiental

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

Taller d’investigació - Ciència i tecnologies de la sostenibilitat

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

Optativa 1

MCTS

Optativa

5 ECTS

Optativa 2

MCTS

Optativa

5 ECTS

Optativa 3

MCTS

Optativa

5 ECTS

 

 

 

TOTAL 30 ECTS

TERCER QUADRIMESTRE, Q3

Assignatures

Màster

Tipologia

Crèdits

Metabolisme social i ciutat

MISMeC

Obligatòria

5 ECTS

Aigua i ciutat

MISMeC

Obligatòria

5 ECTS

Energia i ciutat

MISMeC

Obligatòria

5 ECTS

Re-generar

MISMeC

Obligatòria

5 ECTS

Re-habitar

MISMeC

Obligatòria

5 ECTS

Re-habilitar

MISMeC

Obligatòria

5 ECTS

 

 

 

TOTAL 30 ECTS

QUART QUADRIMESTRE, Q4

Assignatures

Màster

Tipologia

Crèdits

Taller de projecte

MISMeC

Obligatòria

15 ECTS

TFM

Comú als dos màsters

TFM

30 ECTS

 

 

 

TOTAL 45 ECTS

 

En el cas del TFM, l'estudiant haurà de realitzar i defensar un TFM de 30 ECTS que englobi les competències associades a ambdues titulacions, MCTS i MISMeC (veure apartat 1.5). Amb independència que es realitzi un únic TFM, s'ha de matricular i avaluar obligatòriament a les dues titulacions de màster, ja que aquest no es pot reconèixer en cap cas. Això és requisit indispensable per a l'obtenció d'ambdós títols.

Reconeixement de l'itinerari cursat 

El MCTS reconeixerà com a crèdits optatius el crèdits obligatoris cursats al MISMeC que s'indiquen a la següent taula de reconeixements.

Assignatures del MISMeC cursades

Assignatures del MCTS que es reconeixen

Metabolisme social i ciutat (5 ECTS)

Aigua i ciutat (5 ECTS)

Energia i ciutat (5 ECTS)

Re-generar (5 ECTS)

Re-habitar (5 ECTS)

Re-habilitar (5 ECTS)

Optativa 1 (5 ECTS)

Optativa 2 (5 ECTS)

Optativa 3 (5 ECTS)

Optativa 4 (5 ECTS)

Optativa 5 (5 ECTS)

Optativa 6 (5 ECTS)

Normativa específica 

La normativa especifica a aplicar a aquests estudiants quant a rendiment mínim, desvinculació de l’itinerari de doble titulació, etc., seran les que corresponguin als programes de Màster MCTS i MISMeC, així com a la Normativa Acadèmica dels Màsters Universitaris de la UPC.

 

1 Extracte de la memòria justificativa de proposta de doble titulació MCTS – MISMeC, informada positivament pel Consell de Govern de la UPC en Acord núm.109/2016 i prèviament informada a la Comissió Acadèmica del MCTS en data 11 de febrer de 2016 i aprovada per la Junta d'escola de l'ETSAV en data 14 de juny de 2016, informant la Comissió Acadèmica del MISMeC.