Vés al contingut (premeu Retorn)

Valoracions Immobiliàries

Qm Primavera 2010-2011
QmNivell QuadrimestralNúm. màxim d'estudiants ETSAVNúm m'axim d'estudiants estrangersPrerequisits
P5 - 10253Primer cicle

CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentH/s treball estudiant
 158853,5 (3 ECTS) 1,5 T + 2.5 PCA1 1
Dia d'imparticióHora d'imparticióNúm de setmanes
Dimecres16:00 a 19:0012

 

Professor ResponsableJordi Duatis Puigdollers
Altres professors 

Objectius

Adquirir els coneixements bàsics sobre la teoria i els mètodes de valoració immobilària, així com especial incidència en la vessant de la pràctica professional de l'arquitecte en les diferents actuacions professionals: taxacions immobiliàries, hipotecàries, expropiatòries, etc.

El curs té una vessant pràctica important, realitzant a classe exercicis de cadascun dels principals mètodes de valoració.

El fil conductor del curs serà un treball pràctic consistent en una valoració immobiliària, amb la voluntat de treballar les característiques necessàries de redactar un informe professional.


Subject abstract

To acquire basic knowledge about the theory  and methods to price real estate which should be applied to the architect's professional tasks.


Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
  • Conèixer els diferents mètodes de valoració immobiliària 
  • Conèixer la importància de la composant econòmica d'un projecte o un planejament urbanístic.
  • Aprendre la importància del llenguatge escrit per redactar un informe.
  • Ser capaços de redactar en precisió, veracitat i claredat un informe.
  • Respondre adequadament quan se li formulin preguntes un una presentació oral o escrita.

Continguts
1Introducció a les valoracions immobiliàries. L'informe de valoració.
2El mètode de comparació de mercat.
3La valoració del sòl. El mètode residual estàtic.
4El mètode de cost. La valoració additiva.
5El mètode de capitalització de rendiments.
6El mètode residual dinàmic. Valoració de sòl en procés de transformació urbanística.
7Valoracions de immobles.
8La valoració cadastral.
9La valoració hipotecària.
10La valoracíó urbanística.

Mètode d'avaluació

Participació  activa de l'estudiant en les sessions teòriques i tallers (30%) i treball de curs (70%).

 
Bibliografia
Ordre ECO/805/2003 i modificiacions posteriors. Normativa de valoració hipotecaria.
ROCA CALDERA, J.R.: Manual de valoraciones immobiliarias. Barcelona, Ariel, 1989.
PÉREZ LAMAS, Carlos: Valoración immobiliaria: aplicaciones urbanísticas y expropiatorias. Barcelona, Edicions UPC, 1997.