Comparteix:

Traducció i anàlisi de textos en anglès per a l'arquitectura

Qm Primavera 2010-2011

QmNivell QuadrimestralNúm. màxim d'estudiants ETSAVNúm m'axim d'estudiants estrangersPrerequisits
P5-1025  

CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
511534,5 (3,5ECTS)2T + 2,5PPEALE1-2
Dia d'imparticióHorari d'imparticióNº setmanes
 dimecres (Wednesday) 15:10 a 19:40      10

 

Professora ResponsableÀngels Jiménez

Objectius

Elaboració i presentació de la memòria d'un projecte d'arquitectura (lèxic tècnic i acurat per a presentacions acadèmiques).
Adquisició d'habilitats de traducció (global-específica).


Subject abstract

Studens should present a project from a written assignment. They will learn how to use the specific jargon in different "real" situations.
This course is focused on the specific skills needed to get the gist and kno how to scan.


Continguts
1

Pràctica i estudi de la traducció a partir de diferents tècniques (directa-inversa).

2

Speed-reading.

3

Estudi de models variats de l'idioma (standard, accents, registres, estils...)

4

Manipulació i anàlisi dels diferents recursos d'informació.


Mètode d'avaluació

Assistència a classse.
Activitats setmanals fora de l'aula.
Projecte escrit.
Presentació oral d'un projecte d'arquitectura.


Bibliografia
RIORDAN, P. Technical report writing today. Houghton Mifflin Company. Boston. 1993.
Reading & Thinking in English. Discoures in action. OUP, Oxford, 1985.

Altres referències i materials:
Dossier elaborat pel departament, pel·lícules, diccionaris, gramàtiques, cintes d'audio.

Textos complementaris:
Apunts del departament. Videos de les diferents exposicions filmats a classe.