Comparteix:

Tractats, sistemes i models de diferenciació

Qm Primavera 2010-2011

QmNivell QuadrimestralNúm. màxim d'estudiants ETSAVNúm m'axim d'estudiants estrangersPrerequisits
P6-101510
Composició II 

CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
158735,5 (4,5 ECTS)2T + 3,5PCAOP2
Dimarts (Tuesday)16:00 - 20:1012 setmanes

 

Professor ResponsableRicardo Guasch

Objectius
Desenvolupar diferents recursos d’exploració de l’espai arquitectònic, recolzant-se tant en els valors de
la percepció fins assumir la complexitat de l’experiència.
Aproximar-se a les tècniques de sistematització dels mestres de les avantguardes, i observar quines vreaccions es donen davant el seu sediment. Contrastar-ho amb les estratègies de caracterització i diferenciació que avui impulsen la producció arquitectònica, i l seva confrontació amb la sensibilitat
contemporània..
 
Subject abstract
First step: post analytic cubism transparency, as a way to manage the space. The second one: the modern material filters of light to implement, even to improve, the image of a building.
Or, if you prefer, the transparency and the lightness and their double meaning.

Continguts
1

Espai agregat versus espai sistemàtic. Organització transparent de les formes i desmaterialització.

2

Allò implícit en la formació de l’espai modern: l’envolvent, els límits.

3

Allò intrínsec a la formació de l’espai modern, els marcs referencials: malles i sistemes d’organització.

4

El valor creixent dels tractaments superficials i la desnaturalització dels materials emprats.

5

Les determinacions complexes, induïdes per les tècniques del pes lleuger i l’actiu de la llum, junt amb els nous operadors projectuals, dibuixen el lloc on tal vegada s’inscriuen les estrelles de l’arquitectura, avui.


Mètode d'avaluació

Exposició analítica comparada i síntesi gràfica 20%

Recreació plàstica, experimental i expressiva, de les nocions tractades en les sessions teòriques 80%


Bibliografia

Rowe, Colin y Slutzky, Robert: “Transparencia: Literal y fenomenal”, en Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos (Col. Arquitectura y crítica, Ed. Gustavo Gili S.A., Barcelona 1978)

RILEY, TERENCE: Light construction. Transparència i lleugeresa a l’arquitectura dels 90. Ed. Gustavo Gili-MACBA, 1996, previament editat por el MOMA de Nueva York.

Guasch,  Ricardo, ed.: Espacio fluido vs. espacio sistemático, Edicions UPC, 1995. Inclou els textes Padovan, Richard: “El pabellón y el patio. Problemas culturales y espaciales de la arquitectura De Stijl”, y Mac Cormac, Richard: “Anatomía de la estética de Wright”,

 

Calvino, Italo: Seis propuestas para el próximo milenio. (Especialment, en relació amb el tema del curs, el capítol: ‘Levedad –Lightness´). Ed. Siruela, 1990.

A.A.V.V.: “Luminiscencias”, Via Arquitectura 07. Inclou els textos d’Alexander Levi: “Violencia y luz”, i de Henry Plummer: “Luz pálida y sombras transitorias –El arte japonés de ser más que de ver”.

Holl, Steven; Pallasmaa, Juhani; Pérez-Gómez, Alberto: Questions of perception. Phenomenology of architecture, William Stout Publishers, San Francisco, juliol 2006. Prefaci. Originalment publicat en A+U, 1994

 

A.A.V.V.: ‘Las texturas de la otra cara’, nº6 de la revista Fisuras. De la cultura contemporánea. Madrid, mayo 1999. Inclou els textos de Renny Ramakers: ‘La historia secreta de los materiales’ –sobre el Droog Design-; y de Ineke Schwartz: “Reciclar y renovar”; i de Kee Ness & Suo Yho: “Samplear”.
ABALOS, Iñaki; HERREROS, Juan: Técnica y arquitectura en la ciudad contemporanea (1950-1990). Madrid, Nerea, 1992.