Comparteix:

Tractats, sistemes i models de diferenciació

Qm Tardor 2010-2011

QmNivell QuadrimestralNúm. màxim d'estudiants ETSAVNúm m'axim d'estudiants estrangersPrerequisits
T6-102525
Composició II 

CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
158735,5 (4,5 ECTS)2T + 3,5PCAOP2
Dimarts (Tuesday)16:00 - 20:1012 setmanes

 

Professor ResponsableRicardo Guasch
Altres professorsTxatxo Sabater

Objectius
Desenvolupar diferents recursos d’exploració de l’espai arquitectònic, recolzant-se tant en els valors de
la percepció fins assumir la complexitat de l’experiència.
Aproximar-se a les tècniques de sistematització dels mestres de les avantguardes, i observar quines vreaccions es donen davant el seu sediment. Contrastar-ho amb les estratègies de caracterització i diferenciació que avui impulsen la producció arquitectònica, i l seva confrontació amb la sensibilitat
contemporània..
 
Subject abstract
First step: post analytic cubism transparency, as a way to manage the space. The second one: the modern material filters of light to implement, even to improve, the image of a building.
Or, if you prefer, the transparency and the lightness and their double meaning.

Continguts
1

Espai agregat versus espai sistemàtic. Organització transparent de les formes i desmaterialització.

2

Allò implícit en la formació de l’espai modern: l’envolvent, els límits.

3

Allò intrínsec a la formació de l’espai modern, els marcs referencials: malles i sistemes d’organització.

4

El valor creixent dels tractaments superficials i la desnaturalització dels materials emprats.

5

Les determinacions complexes, induïdes per les tècniques del pes lleuger i l’actiu de la llum, junt amb els nous operadors projectuals, dibuixen el lloc on tal vegada s’inscriuen les estrelles de l’arquitectura, avui.


Mètode d'avaluació

Exposició analítica comparada i síntesi gràfica 33%

Recreació plàstica, experimental i expressiva, de les nocions tractades en les sessions teòriques 67%


Bibliografia
ROWE, Colin: Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Barcelona, G.Gili, 1978.
KEPES, Gyorgy: El lenguaje de la visión. Buenos Aires, Infinito, 1969.
BANHAM, Reyner: Teoría y diseño en la primera era de la máquina, Barcelona, Paidos, 1985.
RILEY, Terence: Light construction. New York, MOMA, 1995.
PANOFSKY, Erwin: La perspectiva como forma simbólica. Barcelona, Tusquets, 1973.
ABALOS, Iñaki: Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea (1950-1990). Madrid, Nerea,
1992.
GUASCH, R.: Espacio fluido vs.espacio sistemático. Ed. UPC, 1995.
PAZ, Octavio: Teatro de signos/transparencias. Barcelona, Espiral/Fundamentos, 1988.