Vés al contingut (premeu Retorn)

taller a

Normalitat radical: Biblioteca a Sant Sadurní d'Anoia 2010-2011
Dilluns (Monday)08:30 - 10:30T4 - P01             
Dimecres (Wednesday)08:30 - 14:30T4 - P01

 

Professor ResponsableJordi Parcerisas
Altres professorsJordi Costa, Tomeu Ramis, J. A. Tribó, C. Duran, Jaume Torrents

Objectius genèrics (català)
Formalització d'un projecte arquitectònic atenent a tots els aspectes que hi intervenen: integració urbana, funcionalitat, relació forma-contingut, coherència interna entre el projecte i la seva resolució estructural i constructiva.
L'alumne ha de raonar les decisions projectuals que pren i validar-les tècnicament. Creiem que això es un bon aprenentatge de cara a futurs projectes i la concreció de material ajuda a introduir variables que facin avançar el procès prova-error que és un projecte arquitectònic.

Objetivos genéricos (castellano)

Formalización de un proyecto arquitectónico atendiendo a todos los aspectos que intervienen: integración urbana, funcionalidad, relación forma-contenido, coherencia interna entre el proyecto y su relación estructural y constructiva.
El alumno ha de razonar las decisiones proyectuales que escoge y validarlas técnicamente. Creemos que ésto es un buen aprendizaje de cara futuros proyectos y la concreción material ayuda a introducir variables que hagan avanzar el proceso prueba-error que es un proyecto arquitectónico.


Generic aims (english)
 
 
Web page

http://www.etsav.upc.edu/assignatures/tapa


Continguts
1
Relacions forma-programa, organització en planta i distribució i formació de volums.
2Valoració i formalització dels espais de més a menys significatius. Maneig àgil de les dades
3Circulacions, relacions dins-fora. Valoració de la llum natural i del confort.
4Estructura i embolcall, decisions raonades i informades per optimitzar i fer coherent el sistema proposat.

Objectius específics

Aprenentatge de les relacions espai-funció-tècnica. Adquirir agilitat en el dimensionat i organització d’espais complexos. Saber triar un sistema estructural i un procés constructiu coherents amb la proposta final. Problema de disseny a resoldre: una infraestructura urbana; un gran intercanviador subterrani de transport públic.


Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
XSolució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
XEstudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
XComunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis
XCapacitat de presentació dels treballs realitzats
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
XCapacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
XGestió de recursos materials
XAtenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
XAtenció als aspectes mediambientals

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Tres presentacions corresponents a les setmanes 6ª, 10ª i final (16ª setmana) aproximadament, amb correcció pública dels treballs i avaluació parcial.