Vés al contingut (premeu Retorn)

Construcció IX

Qm Tardor 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112315 (4 ECTS)2,5T + 2,5PCA 1Troncal2 

Dijous (Thursday)08:30 - 10:30 / 11:50 - 13:10T4 - P08             

 

Professor ResponsableVictor Seguí
Altres professorsJaime Prous, Alexandre Gauthier

Objectius genèrics (català)
Disseny i construcció: projecte executiu i direcció d’obra.

Objetivos genéricos (castellano)
Diseño y construcción: proyecto ejecutivo y dirección de obra.

Generic aims (english)
Design and construction: a construction project and building site management.
 
Continguts
1Contractes d’obra. Organització d’obra
2Sol – fonamentació - estructura
Geotècnic - fonamentació
Replanteig d’estructura - Detalls
3Envolvent
Façana - Detalls
Coberta - Detalls
4Compartimentació
5Implementació d’instal·lacions
6Elements
Escala – vestíbul - claraboia – barana, etc...
7Documents
Memòria
Amidament
Preus unitaris i descomposats
Plec Condicions
8Legislació d'aplicació.

Objectius específics
Treballar la secció constructiva del projecte integradora de la construcció i el condicionament i els serveis en relació al condicionants de l’obra.

Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
XSolució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
XComprendre les especificacions d'un projecte i fer-ne el disseny.
XEstudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
XComunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis.
XDocumentar casos pràctics.
XElaboració d'informes tècnics.
XUtilització de software genèric.
XCapacitat de presentació dels treballs realitzats.
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
XCapacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
XGestió de recursos materials
XAtenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
XAtenció als aspectes mediambientals

Metodologia docent i sistema d'avaluació

13 exercicis que es qualifiquen. Els exercicis es basen en el desenvolupament d’un projecte de l’estudiant realitzat en cursos anteriors.


Bibliografia
Es repartirà a l'inici de cada sessió.