Vés al contingut (premeu Retorn)

Construcció VIII

Qm Tardor 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112244 (3 ECTS)2T + 2PCA 1Troncal3 

Dijous (Thursday)11:50 - 14:30 T3 - P09          

 

Professor ResponsableAntoni Paricio
Altres professorsManel González

Objectius genèrics (català)
A partir de l’obra construïda, revisar els conceptes desenvolupats al llarg dels estudis en les assignatures de Construcció i de Condicionament i Serveis, però des d’altre punt de vista, la qual cosa ens permet reconèixer els defectes i lesions així com determinar les causes i avaluar les seves possibilitats residuals per tal de proposar les intervencions més adients.

Objetivos genéricos (castellano)

A partir de la obra construida, revisar los conceptos desarrollados a lo largo de los estudios en las asignaturas de Construcción y Condicionamiento y Servicios, pero desde otro punto de vista, lo cual nos permite reconocer los defectos y lesiones así como determinar las causas y evaluar sus posibilidades residuales para proponer las intervenciones más adecuadas.


Generic aims (english)
Taking from the already constructed works, students will revise the concepts previously acquired but from a different point of view, this will allow them to identify the errors and pathologies, decide the causes and evaluate their possibilities in order to propose the most convenient interventions.
 
Continguts
1Introducció. Reconeixement i presa de dades.
2Terreny, fonament i estructura.
3Estructura vertical: murs de càrrega.
4Estructura vertical: estructura porticada, formigó i acer.
5Estructura horitzontal: fusta, acer i formigó.
6Comportament dels tancaments: cobertes i façanes.
7Revestiment i acabats. Interiors i exteriors.
8Serveis: sanejament, fontaneria, gas i calefacció.
9Serveis: electricitat, enllumenat i ventilació mecànica.

Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
XSolució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
XEstudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
XCercar referències documentals
XCapacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
XGestió de recursos materials
XAtenció als aspectes mediambientals

Metodologia docent i sistema d'avaluació

L’avaluació de la tasca dels alumnes es realitzarà sobre 2 exàmens i una pràctica desenvolupada al llarg
del quadrimestre i tutoritzada pel professor de l’assignatura.


Bibliografia
EICHLER, Friedrich: Patologia de la construcción. Detalles constructivos. Barcelona, BlumeLabor, 1973.
AAVV: Curso de rehabilitación. Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos, 10 vols., 1985-1987.
--: Fichas técnicas de construcción. Barcelona. Colegio de Arquitectos de Cataluña y
Baleares, OCE, 2 carpetes, 1974 -1980.