Vés al contingut (premeu Retorn)

Condicionament i Serveis IV

Qm Tardor 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112263 (2,5 ECTS)1,5T + 1,5PCA 1Troncal1 

Dijous (Thursday)08:30 - 10:30 T1 - P04        

 

Professor ResponsableIsabel Vega
Altres professorsAnna Casas, T.Tribó

Objectius genèrics (català)

Infraestructura Urbana. El projecte de urbanització i les seves instal·lacions.

Comprendre el paper del projecte de urbanització en el procés global d’edificació, interrelacionant els diferents àmbits de coneixement i analitzar els diferents òrgans de gestió públics o privats.


Objetivos genéricos (castellano)

Infraestructura Urbana. El proyecto de urbanización y sus instalaciones.
Comprender el papel del proyecto de urbanización en el proceso global de la edificación, interrelacionando los diferentes ámbitos del conocimiento y analizando los diferentes órganos de gestión públicos o privados.


Generic aims (english)
Urban infrastructures. Urban planning projects and facilities.This course is targeted to understand the
role of the project in the global housing process, relating the different ideas to the analysis of the different either public or private managing institutions.
 
Continguts
1Disseny i construcció del sistema viari
2Xarxa de abasteixement d’aigua potable
3Xarxa municipal de clavegueram
4Distribució de energia elèctrica
5Infraestructura d’enllumenat públic urbà
6Xarxa de gas canalitzat. Previsions de altres combustibles
7Xarxes de infraestructura comú de Telecomunicacions.
8Superposició i coordinació de serveis.

Objectius específics
Estudiar els elements i sistemes per a la construcció de l’espai exterior.
Conèixer en detall determinats processos de càlcul i dimensionat.
Conèixer mètodes de treball per projectar i descriure les decisions del projecte de urbanització.
Reflexionar sobre el procés de modificació del territori.

Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
XSolució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
XComprendre les especificacions d’un projecte i fer-ne el disseny
XEstudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
XCercar referències documentalS
XDocumentar casos pràctics
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
XCapacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
XAtenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
XAtenció als aspectes mediambientals

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Presentació dels temes amb documentació per ús posterior de l’estudiant.

Treball d’estudis de cas (4) per extreure’n pràctica d’exercici projectual, càlcul, i dimensionat, i reflexió sobre el tema. (Treball en grups en règim de seminari).
Comprovació de nivells assolits de manera individual.
De manera voluntària treball de documentació.
4 exercicis i 2 proves relacionats amb ells 15% c/u.
1 treball complementari pot substituir 1 dels exercicis, o per millorar nota.
10% de la valoració de la participació en el curs.


Bibliografia
ARIZMENDI BARNES, Luis Jesús: Instalaciones urbanas. Infrastructura y planeamiento. Madrid, Bellisco, 3 vols., 1991-1995.
--: Guía para la realización de proyectos de urbanización. Madrid, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, 1996.
Construcció de ciutat i xarxes d’infraestructures.
Manuel Herce Vallejo, ed./ F. Magrinyà, J. Miró.
Ed. UPC, 2004
A cada sessió es dona una Bibliografia pròpia.