Vés al contingut (premeu Retorn)

Composició IV

Qm Tardor 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112303 (2,5 ECTS)3 TCATroncal2 

Dimarts (Tuesday)08:30 - 10:30 Sala d'Actes

 

Professora ResponsableCarme Bonell

Objectius genèrics (català)

Estètica.


Objetivos genéricos (castellano)

Estética.


Generic aims (english)
Aesthetics.
 
Continguts
1Aisthesis
2Naturalesa
3Representació
4Revisar el concepte d’aisthesis
5Art
6Essència de l’art
7Llegir una obra d’art
8Art i ciència
9Forma
10Proporció
11Percepció, atenció
12Creativitat

Objectius específics
Reflexionar en profunditat sobre els conceptes de naturalesa, art, representació, forma, proporció, imaginació i creativitat, començant des de la pròpia noció d’aisthesis. I, especialment, revisar el sentit d’aquest concepte avui.

Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
XComunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis
XCercar referències documentals
XCapacitat de presentació dels treballs realitzats
XUtilització d’altres idiomes
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
XGestió del temps: capacitat d’establir prioritats en el treball
XFlexibilitat durant el desenvolupament d’un projecte
XDesenvolupament de la sensibilitat artística
XAtenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
XAtenció als aspectes mediambientals

Metodologia docent i sistema d'avaluació

2 anàlisis de fonts documentals: 35% cadascun
1 treball 30%


Bibliografia
TATARKIEWICZ, W.: Historia de seis ideas arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Madrid, Tecnos, 1987.
CAPRA, F.: Las conexiones ocultas. Barcelona, Anagrama, 2003.
CAPRA, F.: La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Barcelona, Anagrama, 1998.
MATURANA, H.: La Realidad: ¿objetiva o construida? México, Anthropos-Guadalajara, 1995.
HILLMAN, J.: El Pensamineto del corazón y el Alma del mundo. Madrid, Siruela, 1999.
BONELL, C.: La divina proporción. Las formas geométricas. Barcelona, Edicions UPC, 1999.
--: Textos d’estètica. Fragments de fonts documentals que acompanyen el programa de l’assignatura.