Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructures VI

Qm Tardor 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112183 (2,5 ECTS)1,5T + 1,5PEATroncal1 

Dimarts (Tuesday)11:50 - 14:30 T5 - P09             

 

Professor ResponsableJosep Gómez  
Altres professorsNacho Costales                                          

Objectius genèrics (català)
Estructures singulars.

Objetivos genéricos (castellano)

Estructuras singulares.


Generic aims (english)
Peculiar structures.
 
Continguts
1Anàlisi d'arcs.
2Distribució d'esforços en funció de la rigidesa.
3Formigó postesat.
4Estructures triangulades.
5Bigues en ventalla.
6Programa càlcul WINEVA.
7Anàlisi d'una nau.
8Obtenció d'estats de carga.
9Idealització d'un pórtic.
10Dimensionat de perfils.
11Comprovació de les deformacions.
12Càlcul de soldadures.
13Disseny de detalls.
14Treball de taller l'aplicació sobre un a estructura.
15Avaluació.

Objectius específics
Dissenyar i dimensionar estructures singulars amb aplicació pràctica.
Introduir als coneixements especialitzats en anàlisi resistent.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Prova eliminatòria de materia del quadrimestre (voluntària) o projecte d'aplicació d'estructura singular realitzat pels estudiants.


Bibliografia

MARGARIT CONSARNAU, Joan: Las mallas espaciales en arquitectura. (Joan Margarit, Carles Buxadé). Barcelona, Gustavo Gili, 1972.
BUXADÉ RIBOT, Carles: Cálculo de estructuras con pórticos y pantallas. (Carlos Buxadé, Juan Margarit). Barcelona, Blume, 1977.
Normes NBE-AE-88, EA-95, EHE-99.
BRUFAU, R.; ARGUIJO, M.: Estació de Bellaterra, motiu per a un curs d’estructures metàl·liques.