Vés al contingut (premeu Retorn)

Construcció VII

Qm Tardor 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112174 (3 ECTS)2T + 2PCA 1Troncal2 

Dijous (Thursday)11:50 - 14:30 T1 - P03          

 

Professor ResponsableJoan Lluis Zamora
Altres professorsLucia Fernández, Marta Adroer

Objectius genèrics (català)
Disseny i construcció de tancaments i revestiments interiors arquitectònics.

Objetivos genéricos (castellano)

Diseño y construcción de cerramientos y revestimientos interiores arquitectónicos.


Generic aims (english)
Indoor architectural construction: how to design and built architectural interiors.
Design and construction: interior enclosures and surface finishes.
 
Web pageConsulteu campus virtual ATENEA

Continguts
1Concepte d’exigència per l’ús. Concepte d’exigència constructiva. Les normes bàsiques. Els elements constructius de l’espai interior i les tècniques constructives. Els materials a l’interior. Anàlisi de la bondat constructiva. Documentació de projectes necessària per a l’execució de l’obra. Oficis de la construcció actuants i organització del treball. Metodologia de control de qualitat, temps i costos.
2Els tancaments primaris de base: terres, soleres, plataformes, ferms: exigències.
3Els tancaments primaris de base: terres, soleres, plataformes, ferms: solucions tècniques
4Els tancaments primaris verticals: envans, mampares, divisòries: exigències.
5Els tancaments primaris verticals: envans, mampares, divisòries: solucions tècniques.
6Els tancaments primaris de cobertura: sostres, cels rasos: exigències.
7Els tancaments primaris de cobertura: sostres, cels rasos: solucions tècniques.
8Sistemes de fixació lleugera.
9La integració dels serveis i les instal·lacions a l’espai interior.
10Els revestiments interiors inferiors: paviments: exigències.
11Els revestiments interiors inferiors: paviments: solucions tècniques.
12Els revestiments interiors verticals: paraments: exigències.
13Els revestiments interiors verticals: paraments: solucions tècniques.
14Els revestiments interiors superiors: sostres: exigències i solucions tècniques.
15Les obertures interiors.

Objectius específics
Capacitat per analitzar les exigències que planteja cada projecte.
Destacar el caràcter sensible de la construcció interior: és la construcció que toquem i que condiciona l’habitabilitat de l’espai interior.
Adquirir vocabulari de materials, d’elements d’obra i de paràmetres de mesura.
Conèixer la normativa que condiciona les intervencions a l’interior dels edificis.
Comprendre els processos de posada en obra de la construcció interior.
Capacitat per integrar, coordinar i compatibilitzar la construcció interior amb l’estructura i les instal·lacions generals de l’edifici.
Comprendre els fenòmens de comportament i d’envelliment dels elements constructius a l’interior.
Dotar de metodologia per a l’especificació de la construcció interior.

Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
XSolució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
XComprendre les especificacions d’un projecte i fer-ne el disseny
XEstudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
XComunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis
XDocumentar casos pràctics
XElaboració d’informes tècnics
XUtilització de software genèric
XCapacitat de presentació dels treballs realitzats
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
XCapacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
XGestió de recursos materials
XAtenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
XAtenció als aspectes mediambientals

Metodologia docent i sistema d'avaluació

30% treball individual de camp
30% treball individual d’estudi
30% prova individual test teòric
10% exercicis realitzats a classe i les visites(*) i conferències

(*) per a les visites d’obra será indispensable dur casc, armilla groga reflectant i botes.


Bibliografia

Consulteu UPCommons: dipòsit de materials docents.