Vés al contingut (premeu Retorn)

Condicionament i Serveis III

Qm Tardor 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112193 (2,5 ECTS)1,5T + 1,5PCA1Troncal1 

Dilluns (Monday)08:30 - 10:30 T2 - P09             

 

Professor ResponsableJ. A. Tribó
Altres professorsOriol Muntané, Anna Casas, Lluís Parramón

Objectius genèrics (català)
Control ambiental artificial.

Objetivos genéricos (castellano)

Control ambiental artificial.


Generic aims (english)
Architectural indoor comfort by artificial resoruces.
 
Continguts
1Introducció. Interior i exterior.
2El tancament com a intercanviador energètic.
3Generació de condicions artificials. Acústica
4Generació de condicions artificials. Il·luminació.
5Generació de condicions artificials. Clima
6Categories d’espais: locals únics,individuals, centralitzats i urbans.
7Local únic: acústica, llum i clima.
8Espais individuals:llum
9Espais individuals:clima
10Espais centralitzats: acústic.
11Espais centralitzats: llum.
12Espais centralitzats: clima 1.
13Espais centralitzats: clima 2.
14Espais urbans: llum i clima.
15Prova avaluació.

Objectius específics

Dissenyar l’arquitectura també des del confort ambiental artificial aprofitant totes les possibilitats que la tècnica ofereix per ajudar a projectar. Capacitar per a decidir i implementar les tècniques ambientals artificials més adequades per a cada projecte arquitectònic.


Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
XSolució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
XComprendre les especificacions d’un projecte i fer-ne el disseny
XEstudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
XCercar referències documentals
XUtilització de software genèric
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
XCapacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
XGestió del temps: capacitat d’establir prioritats en el treball
XDesenvolupament de la sensibilitat artística
XAtenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
XAtenció als aspectes mediambientals

Metodologia docent i sistema d'avaluació

L’avaluació es realitzarà segons els següents percentatges orientatius:
40% pràctica desenvolupada al llarg del curs
40% prova d’avaluació
10% assistència a classe i visites
10% valoració de la participació de l’estudiant
En tot cas, les qualificacions obtingudes als exercicis parcials que siguin inferiors a 3,5 no faran mitjana


Bibliografia
--: Fuentes de luz. ADAE Delegación Centro. Madrid, Paraninfo,1992.
--: Manual del Aire Acondicionado. Carrier Air Conditioning Company. Barcelona, Marcombo/ Boixareu editores, 1982.
FEIJÓ, Jesús: Instalaciones de iluminación en la arquitectura. Valladolid, Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1994.
--:RITE reglamento de instalaciones térmicas en los edificios e instrucciones técnicas complementarias RD 1751/1998 de 31 de julio. Madrid ,Ediciones de Autor Técnico, 1998.