Vés al contingut (premeu Retorn)

TAP VI / Projectes VI / Urbanística V

Qm Tardor 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112136 (5 ECTS)6LPATroncal1
112148 (6,5 ECTS)8LPA - UOTObligatoria4
112153 (2,5 ECTS)3LUOTTroncal1 

 


 
Dilluns  (Monday)09:10 - 14:30 
Dimarts (Tuesday)11:50 - 14:30 
Dimecres (Wednesday)11:10 - 14:30 

 

Professor ResponsableAntonio Font
Altres ProfessorsSara Bartomeus, Adolf Sotoca, Xavier Montsalvatge, Manuel Sánchez-Villanueva, Xavier Matilla, Mariona Benedito.

Objectius genèrics (català)
Fomentar en la cultura arquitectònica la sensibilitat cap a la dimensió urbana de l’arquitectura.
Aprofundir en els mecanismes projectuals específics de la formació i transformació de la ciutat.
Adquirir una estructura coherent de conceptes teòrics, una capacitat crítica de diagnosi de problemes i formulació d’alternatives i una cultura professional en el maneig de les tècniques, instruments i procediments de la projectació.

Objetivos genéricos (castellano)

Fomentar en la cultura arquitectónica la sensibilidad hacia la dimensión urbana de la arquitectura.

Profundizar en los mecanismos proyectuales específicos de la formación y transformación de la ciudad.
Adquirir una estructura coherente de conceptos teóricos, una capacidad crítica de diagnosis de problemas y formulación de alternativas y una cultura profesional en el manejo de las técnicas, instrumentos y procedimientos de la proyectación


Generic aims (english)

To improve the architectural sensitivy towards the urban dimension of the architecture. To deepen in the mechanisms of the methods which are specific to create and transform the city. This course is also aimed to provide a coherent structure of theoretical concepts, a critical ability to identify problems and give solutions and, furthermore, to enhance a professional culture when dealing with techniques, tools and design procedure.


Continguts
1
El territori suport. Objectius, criteris i materials per al projecte.
2Matriu biofísica, usos del sòl, infraestructures territorials.
3La forma del lloc.
4Els components de l’assentament. Objectius, criteris i materials per al projecte.
5Xarxa viària, transport públic i aparcament.
6Tipologies residencials. Cap a un “sistema edificatori”.
7Sistema d’espais lliures. De l’espai públic a l’espai urbà col·lectiu.
8Equipament públic, dotacions privades i usos no residencials.
9Els elements de l’assentament. Objectius, criteris i materials per al projecte
10El carrer com a lloc: morfologia i percepció.
11Edificis residencials.
12Tipologia d’espais lliures: situacions, llocs, percepció.

Objectius específics

Reflexionar i practicar el projecte residencial en el procés de formació de ciutat.


Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
XSolució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
XComprendre les especificacions d¡un projecte i fer-ne el disseny.
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment.
XCapacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
XAtenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
XAtenció als aspectes medioambientals.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Tot i que la qualificació final serà global i única (projectes/urbanisme) es preveu l’avaluació continuada

a través de les fases; cadascuna d’elles incorpora l’anterior i el seu pes relatiu a l’avaluació és del 20%,
30% i 50%. Caldrà l’assistència, com a mínim, del 80% de les classes teòriques i de taller.


Bibliografia
BENEVOLO, Leonardo: La proyectacion de la ciudad moderna. (Leonardo Benevolo, Carlo Melograni, Tommaso Giura Longo). Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
ROWE, Peter G.: Modernity and housing. Cambridge, The MIT Press, 1993.
--.: Introducción al diseño urbano en las áreas residenciales. Greater London Council. Madrid,
Herman Blume, 1985.
KIRSCHENMANN, Jörg C.: Diseño de barrios residenciales. Remodelación y crecimiento de la ciudad. (Jörg C. Kirschenmann, Christian Muschalek). Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
--: Housing in Europa. Studi sull'Industrializzazione Edilizia. (Pubblicato in occasione del SAIE'79). Prima Parte, 1900-1960. Seconda Parte, 1960-1979. Bologna, Luigi Parma, 2 vols., 1978/ 1979.
SHERWOOD, Roger: Vivienda. Prototipos del movimiento moderno. Barcelona, Gustavo Gili, 1983.
--: Tipologies d’edificis residencials i habitatges. Sant Cugat del Vallès, ETSAV.
--: Elements per a la projectació de l’espai residencial. Sant Cugat del Vallès, ETSAV.
http://www.etsav.upc.es/cih
--: El diseño de nuevos patrones residenciales. Edicions UPC. (en prensa).