Vés al contingut (premeu Retorn)

Expressió Gràfica IV

Qm Tardor 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
11198 4 (3 ECTS)0,6T + 3,4PEGA 1Troncal4 

Divendres (Friday)11:50 - 13:10
11:50 - 14:30
T2
P08

 

Professor ResponsableAntonio Millán                                                                               
Altres professorsAlberto Altés, Juanjo Zandundo, Paco Mindeguía

Objectius genèrics (català)
L’estudiant ha d’aprendre a fer servir la representació gràfica en la seva proposta arquitectònica, considerant les relacions amb el lloc i el desenvolupament d’una manera pròpia de comunicar les seves intencions.

Objetivos genéricos (castellano)
El estudiante tiene que aprendrer a utilizar la representación gráfica en la propuesta arquitectónica considerando las relaciones con el lugar y el desarrollo de una manera propia de comunicar sus intenciones.

Generic aims (english)

Provide the student with a knowledge about the specific way in which one uses the graphic representation in the architectural proposal considering the relations with the place and the development of a specific communication of their intentions.


Continguts
1Tipus de representació: anotacions, croquis i esquemes.
2Elements configuradors del lloc: topografia, visuals, orientacions, accessos.
3Representació del programa funcional d'una obra arquitectònica
4Representació del sistema constructiu/estructural d'un edifici
5Relació entre arquitectura i context urbà/paisatge

Competències
Respecte a coneixements:
  • Existència d’una arquitectura amb valors disciplinaris que va més enllà de la mera construcció. L’estudiant ha d’entendre el subtil diàleg entre el sistema constructiu que fa possible la materialització del projecte i la seva construcció gràfica.
  • Tractament dels valors gràfics: ús de les relacions entre variables gràfiques, les representacions “de tractament” i les de comunicació.
  • Ubicació al lloc, relació entre programa i context, tractament de sistemes constructius i estructurals.
  • Manifestació personal en la seva resposta gràfica. Especial èmfasi en valors de línia i valors tonals, i en l’estructura de la seva exposició.

Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d'alternatives diferents
XSolució de problemes: anàlisi de solucions óptimes en front de problemes complexos
XEstudiar normes i estàndars i aplicar-les a projectes
XCercar referències documentals
XCapacitat de presentació dels treballs realitzats
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
XCapacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
XLideratge: capacitat de dirigir i motivar un grup de persones
XGestió del temps: capacitat d'establir prioritats en el treball
XGestió de recursos materials
XDesenvolupament de la sensibilitat artística
XAtenció a l'ética professional
XAtenció als aspectes medioambientals

Metodologia docent i sistema d'avaluació
Avaluació continuada d’exercicis realitzats en taller, segons calendari prefixat, exposat el primer dia de classe. Els enunciats, tècniques, criteris d’avaluació, data de lliurament i bibliografia es posaran a disposició dels estudiants al inici de cada exercici.

Bibliografia

MARTIN, Judy: Aprender a abocetar. Temas, técnicas, aplicaciones. Barcelona, Naturart Blume, 1994.

PALMER, John: Dibujo. Madrid, Anaya, 1994.
SAINZ, Jorge: El dibujo de arquitectura. Ed. Reverté, Barcelona, 2005.
QUARONI, Ludovico: Proyectar un edificio. Ocho lecciones de arquitectura. Madrid, Xarait, 1980.
COLD, Birgit: Tree of the sketch. En Educating Architects (edited by Martin Pearce & Maggie Toy). London, AD, 1995.
LIPSTADT, Helène: Architecture and its image. Drawing into Architecture. Architectural Design, Academy Editions 1989.