Vés al contingut (premeu Retorn)

TAP II / Projectes II

Qm Tardor 2010-2011

CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
111824 (3 ECTS)4 LPATroncal3
111837 (5,5 ECTS)7 LPA - EGAObligatòria4


 
 
 

Dilluns (Monday)16:30 - 19:50 SA - N5/N6
Dimecres (Wednesday)15:50 - 19:50 N5/N6

 

Professora ResponsableBenjamín Pleguezuelos
Altres professorVictor Bonet, Fernando Villavecchia, Jordi Sabater

Objectius genèrics (català)
L’arquitectura, invenció formal i controlada pel coneixement de la realitat. Elements que configuren l’arquitectura.
La idea d’arquitectura és plural. Anàlisi de diverses idees d’arquitectura.

Objetivos genéricos (castellano)
La arquitectura, invención formal y controlada por el conocimiento de la realidad. Elementos que configuran la arquitectura.
La idea de arquitectura es plural. Análisis de diversas ideas de arquitectura.

Generic aims (english)
The project seen as a transforming element of the site, the city and the territory. This course is aimed to
know and analyse the characteristics of the place and city shape.

Continguts
1
Resoldre els problemes geomètrics.
2

Començar des de la realitat com a condicionant d’un projecte.

3Capacitat d’anàlisi d’un edifici.
4

Projectar una ampliació d’un edifici existent.

5

Analitzar diverses idees d’arquitectura.


Objectius específics
Introduir l’estudiant en el coneixement dels elements que condicionen el projecte d’arquitectura.
Conèixer els elements a emprar: murs, sòlids, cobertes, buits.
Donar a conèixer diverses arquitectures a través d’obres construïdes per tal que pugui trobar afinitats per al seu desenvolupament i interpretació personal.

Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents.
XComprendre les especificacions d'un projecte i fer-ne el disseny.
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment.
XFlexibilitat durant el desenvolupament d'un projecte.
XDesenvolupament de la sensibilitat artística.
XAtenció als aspectes medioambientals.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

I Anàlisi conceptual   5%
II Anàlisi de façanes 10%
III Projecte de façana 10%
IV Anàlisi de cobertes 10%
V Anàlisi d’estructures 10%
VI Projecte 20%
VII Exercici lectura 5%
Dossier ampliat i revisat del curs 30%


Bibliografia

El alumno deberá escoger, de acuerdo con su profesor, al menos uno de los libros que figuran en esta bibliografía, para su lectura y comprensión.
se destinará un dia, en el que se realizarán una serie de comentarios sobre los mismos y, estos darán valor al VII ejercicio.
 

MONEO, Rafael: Inquietud teórica y estrategia proyectual: en la obra de ocho arquitectos contemporáneos. Barcelona, Actar, cop. 2004.
RASMUSSEN, Steen Eiler: La Experiencia de la arquitectura: sobre la percepción de nuestro entorno. Barcelona, Reverté, cop. 2004.
TUSQUETS, Òscar: Dios lo ve. Barcelona, Anagrama, 2003.
MONTEYS, Xavier: Casa collage: un ensayo sobre la arquitectura de la casa. Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
TUSQUETS, Òscar: Más que discutible: observaciones dispersas sobre el arte como disciplina útil. Barcelona, Tusquets, cop. 2002.
TANIZAKI, Junichiro: El Elogio de la sombra. Madrid, Siruela, 1996.
MOORE, Charles; ALLEN Gerarld; LYNDON Donlyn; con axonométricas de TURNBULL William; [versión castellana de
Justo G. Beramendi]; : La Casa: forma y diseño. Barcelona, Gili, 1985.