Vés al contingut (premeu Retorn)

Física I

Qm Tardor 2010-2011

CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
111794 (3 ECTS)2T + 2PFENTroncal1
Dimecres (Wednesday)14:30 - 15:50T2
Divendres (Friday)15:10 - 16:30T2

 

Professora ResponsableJoan Antoni Cusidó
Altres professorsMartí Devant

Objectius genèrics (català)
Es tracta d’una assignatura tradicional als estudis de l’arquitectura i l’enginyeria de la qual es disposa ben a l’abast de bibliografia consolidada que s’adjunta i comuna també a les universitats d’arreu. De fet és  una assignatura totalment dirigida a la preparació de les futures disciplines de càlcul d’estructures emmarcada en la Mecànica Clàssica i dins d’aquesta àrea concretada en l’estudi de l’Estàtica del Sòlid Rígid, encara que en el nostre cas limitada a un quadrimestre lectiu.

Objetivos genéricos (castellano)
Se trata de una asignatura tradicional en los estudios de arquitectura e ingeniería de la cual se dispone de una bibliografía consolidada y común también a la resta de universidades. De hecho, es una asignatura totalmente dirigida a la preparación de las futuras disciplinas de cálculo de estructuras enmarcada en la Mecánica Clásica y dentro de esta área concretada en el estudio de la Estática del Sólido Rígido, aunque en nuestro caso se limita a un cuatrimestre lectivo.


Generic aims (english)

This is a traditional subject common in the different architectural and engineering universities. Available

good bibliographic references are used to develop it. In fact, this subject is the first step for different
structural subject in which the student has to get the degree.


Continguts

1Conceptes bàsics en mecànica
2Pràctica
3Models matemàtics per a sistemes de forces
4Pràctica
5El model sòlid rígid: força i parella resultants
6
Pràctica
7El concepte d’equilibri. Diagrama del sòlid rígid
8Pràctica
9Sistemes reticulars plans: entramats, gelosies, encavallades
10Pràctica
11Sistemes estàtics amb fricció
12Pràctica
13Estàtica de cables: Cables parabòlics i catenàries
14Pràctica
15Centre de gravetat i moments d’inèrcia


Objectius Específics

Aprendre els rudiments bàsics de la Mecànica i les seves aplicacions.
Conèixer les bases teòriques de l’estàtica i la seva aplicació en la idealització de sistemes.


Objectius Específics
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
XSolució de problemes:  anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
XComunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis
XCercar referències documentals
XUtilització de software genèric
XCapacitat de presentació dels treballs realitzats
XGestió del temps: capacitat d’establir prioritats en el treball

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Dues proves parcials de 50% cadascuna.
Una tercera prova de caràcter opcional de la primera part amb la finalitat de millorar la qualificació final del curs.


Bibliografia
BEER, Ferdinand Pierre: Mecánica vectorial para ingenieros. (Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston). Madrid, McGraw-Hill, volum 1, 1990.
MERIAM, J.L.: Estática. Barcelona, Reverté, 1976.
RILEY, W.F; STURGES, L.D.: Estàtica. Barcelona, Reverté, 1995.
SHAMES, I.H.: Mecánica para Ingeniería Estática. Prentice Hall, 1999.
McLEAN, W.G.: Mecánica Técnica: Estática y dinámica (Col. Schaum). Mc Graw- Hill, 1988.
HIBBELER, R.C.: Ingeniería Mecánica. Estática. Prentice Hall, 1996.