Vés al contingut (premeu Retorn)

Expressió Gràfica II

Qm Tardor 2010-2011

CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
111815 (4 ECTS)0,75T + 4,25PEGA 1Troncal3


 
 

Dimarts (Tuesday)14:30 - 17:50T2 - N1

 

Professora ResponsableIsabel Crespo
Altres professorPaco Martínez, Carles Puchades, Genís Àvila

Objectius genèrics (català)
Geometria descriptiva. Introducció al dibuix tècnic.

Objetivos genéricos (castellano)
Gemotría descriptiva. Introducción al dibujo técnico.

Generic aims (english)
Descriptive geometry and introduction to the techincal drawing. 

Continguts
1

Elements del sistema dièdric. Presentació del treball axonomètric.

2

Perpendicularitat i pendent. La circumferència

3

Sistema acotat. Representació del terreny i resolució de cobertes

4

Interseccions d’elements geomètrics

5

Intersecció de figures  polièdriques

6

Examen dièdric (20%)

7Estudi geomètric d’ombres en sistema axonomètric
8

Estudi geomètric d’ombres en sistema dièdric

9

Traçat de les ombres en el treball axonomètric.

10

L’esfera

11

El con

12

El cilindre

13

Exercicis de quàdriques i correccions del treball axonomètric.

14

Exercicis de quàdriques i d’ombres

15

Examen de quàdriques i d’ombres (40%) i lliurament del treball axonomètric (20%)


Competències

  • Conèixer els sistemes de projecció cilíndirica.
  • Saber llegir en un dibuix dièdric la representació de les formes tridimensionals.
  • Ser capaç d'utilitzar els mecanimes d'operativitat dels sistemes de representació per a l'estudi de les formes amb les quals treballa l'arquitectra capaç de triar el dibuix adequat i la projecció adequada per a l'anàlisi de les formes espacials.
  • Con els poliedres regulars i les seves posicions d'anàlisi, les superfícies desenvolupades i les seves qualitats constructives (polièdriques i quàdriques).
  • Ser capaç de plantejar i resoldre problemes de modificació de terrenys i resolució de cobertes inclinades.
  • ser capaç de restituir les dimensions i relacions geomètriques de les figures represetades en axonometria per a construir dibuixos dièdrics a l'inversa.


Competències genèriques i transversals

XSolució de problemes: anàlisi de solucions óptimes en front de projectes complexos.
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents.
XCercar referències documentals.
XCapacitat de presentació dels treballs realitzats.
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment.
XFlexibilitat durant el desenvolupament d'un projecte.
XDesenvolupament de la sensibilitat artística.
XComunicació gràfica: identificació dels recursos.


Metodologia docent i sistema d'avaluació

L’assignatura EGA II  s’imparteix de manera coordinada amb INDIBOR i l’avaluació serà conjunta segons el següents criteris:
1er. examen 20%, 2on. Examen 40%, treball axonometria 20% i nota de INDIBOR 20% ( la nota del treball axonomètric i de INDIBOR ha de ser igual o més gran que 4 per ser considerada en el càlcul de la nota final).


Bibliografia
SÁNCHEZ GALLEGO, Juan Antonio: Temes clau de dibuix tècnic. (Juan Antonio Sánchez Gallego, Lluís Villanueva Bartrina). Barcelona, Edicions UPC, 1991.
SÁNCHEZ GALLEGO, Juan Antonio: Geometría descriptiva sistemas de proyección cilíndrica. Barcelona, Edicions UPC, 1993.
SCHMIDT, Rudolf: Geometría descriptiva con figuras estereoscópicas. Barcelona, Reverté, 1983.
GHEORGHIU, Adrian: Geometry of structural forms. London, Applied Science Publishers. 1978.
VILLANUEVA, L.: Introducció al traçat d’ombres representacions diètrica i axonomètrica. Barcelona, Departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica I.