Vés al contingut (premeu Retorn)

Construcció II

Qm Tardor 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
111772 (1,5ECTS)1T + 1PCA 1Troncal1
Dijous (Thursday)14:30 - 15:50T2

 

Professora ResponsableFrancisco Muñoz
Altres ProfessorsLucía Fernández

Objectius genèrics (català)
Us dels materials en l'arquitectura.

Objetivos genéricos (castellano)
Uso de los materiales en la arquitectura.

Generic aims (english)

To qualify the student in order they could analyze the requirements that every project raises with a view to the materials used in the building.

To acquire the vocabulary of materials, elements of work and of parameters of measure.
To know some aspects of the regulation that determines the materials.


Continguts
1Propietats dels materials de construcció.
2Els estats de la matèria. La massa.
3Propietats dels sòlids, líquids, pastes i sòlids granulars.
4Propietats de la massa dels sòlids.
5Propietats mecàniques dels sòlids.
6Propietats reològiques dels sòlids.
7Propietats tèrmiques dels sòlids.
8Propietats dels sòlids amb els fenòmens ondulatoris.
9Propietats aparents dels sòlids.
10Propietats temporals dels sòlids.
11Altres propietats, els costos.

Objectius Específics

Respecte a Coneixements:

  • Vocabulari dels materials
  • Comprendre els processos de transformació i posada en obra dels materials.
  • Dotar de metodologia pera l'especificació dels materials de construcció.
  • Conèixer alguns aspectes de la normativa que condiciona els materials.

Respecte Habilitats:
  • Ser capaç d’analitzar les exigències que planteja cada projecte de cara als materials utilitzats
    en l’edificació.
  • Saber seleccionar materials i elements constructius de cara als projectes d’execució en
    l’edificació.

Competències genèriques i transversals
XEstudiar normes i estàndars i aplicar-les als projectes.
XComunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis.
XCercar referències documentals.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

2 tests de coneixments 33 1/3% cadascún

33 1/3% treball individual


Bibliografia

CHEMILLIER, Pierre: Sciences et bâtiment la démarche scientifique appliquée a la construction. Paris, Ecole National de Ponts et Chaussés, 1986.
ADDLESON, Lyall: Materials for building (4 vols.) London, Lliffe Books, 1972.
COWAN, Henry J.: The Science and technology of building materials. New York, Van Nostrand
Reinhold cop., 1988.