Vés al contingut (premeu Retorn)

taller e

Paisatges post-industrials: Alberg ecològic en una antiga fàbrica de ciment d'en Guastavino 2010-2011
Dilluns (Monday)10:30 - 14:30           
Dimecres (Wednesday)08:30 - 14:30 

 

Professor ResponsableEnric Massip-Bosch
Altres professorsSergi Serrat,  Josep Gómez, Claudi Aguiló, Roger Tudó.

Objectius genèrics (català)
Anàlisi i projectació sobre diversos espais buits en estat d'abandonament més o menys accentuat.

Objetivos genéricos (castellano)
Análisis y proyectación sobre diversos espacios vacíos en estado de abandono más o menos avanzado.

Generic aims (english)
 
 
Continguts
1
La especifitat disciplinar: el concepte, la funció i el percepte.
2Els tres espais: llis, estriat i fractal. Nòmada, sedentari i miner.
3

Abstracció i narrativa.

4

Evolució de les ciutats. La ciutat planetària.

5Característiques de la contemporaneïtat.
6Projectar el buit: infraestructures, accidents geogràfics i “terrains vagues”.
7Renovació o innovació?
8Construir des dels residus.
9Intensificar l’espai públic.
10Programa i forma arquitectònica.
11La re-energització com a problema principal
12Estratègies comunicatives: elogi de la materialitat de l’objecte i contra la metàfora literària.

Objectius específics

Ser capaç d’elaborar un discurs arquitectònic propi. Especificitat.
Se capaç de situar el propi discurs en el marc de la Història de la Ciutat. Cultura.
Ser capaç de comunicar-lo por escrit, oral i gràficament. Comunicació.
Se capaç de sintetitzar els objectius projectuals.
Ser capaç d’elaborar estratègies conceptuals, constructives i comunicatives.
Ser capaç de pensar de manera relacional. Contigüitat espacio-temporal.
Ser capaç de prendre decisions projectuals amb rapidesa.
Ser capaç de ser crític amb altres projectes. Relativisme.
Ser capaç de produir treballs (làmines i models) amb una gran qualitat de manufactura al servei d’un
concepte. Pensar amb el cos. Materialitat.


Métode d'avaluació
Avaluació continuada amb assistència regular a classe.
Lliurament puntual de tots els treballs demanats, amb obligatorietat d’elaborar dues propostes al llarg del quadrimestre.
Qualitat del discurs arquitectònic que sustenta cada proposta.
Qualitat material i comunicativa de la producció.