Vés al contingut (premeu Retorn)

taller d

Condicions temporals: Viver d'emprese tecnològiques. 2010-2011
Dilluns (Monday)10:30 - 14:30           
Dimecres (Wednesday)08:30 - 14:30 

 

Professor ResponsablePere Fuertes
Altres professorsAndrés Martínez, Josep Pratdesaba, Victor Seguí

Objectius genèrics (català)
Intervenció sobre conjunts edificats que han demostrat la seva capacitat d'adaptació en el transcurs del temps. Proposta d'un nou programa que conservi aquesta capacitat de transformació, en un entorn urbà amb potencial per a incorporar aquestes modificacions.

Objetivos genéricos (castellano)
Intervención sobre conjuntos edificados que han demostrado su capacidad de adaptación a lo largo de los años. Propuesta de un nuevo programa que conserva esta capacidad de transformación, en un entorno urbano con potencial para incorporar estas modificaciones.

Generic aims (english)
Intervention on buildings that have proved their capacity of readjustment throghout the years. Proposal of a new program that preserves this capacity of transformtaion, set in an urban environment with potential to incorporate these modificactions.
 
Continguts
1
Les condicions temporals: sobre la transformació en arquitectura.
2La forma com a procès.
3

La ocupació temporal i les permanències: contingència i estructura formal.

4

L'espai del moviment com a estructurador.

5Variació i identitat: la tipologia com a camp actiu.
6el muntatge arquitectònic.
7Les condicions materials: intervenció ens els edificis existents.

Objectius específics

Ser capaç de considerar les condicions de camp (context urbà, edificacions existents, habitabilitat, planejament, programa, etc.) com a estímul del projecte.
Ser capaç de desenvolupar criteris d'intervenció urbana i amb les edificacions existents.
Ser capaç d'argumnentar sòlidament la proposta en base a criteris arquitectònics.
Ser capaç d’incorporar la reflexió sobre la tècnica del projecte.
Ser capaç de transmetre els valors de la proposta.


Métode d'avaluació
Es realitzaran 4 lliuraments al llarg del curs, en el dia i hora que marca el programa, ajustats a les instruccions indicades en cada cas.
Es valoraran d'acord amb el barem, següent: 1er lliurament, 10%. 2on lliurament, 15%, 3er lliurament, 25%. 4rt lliurament, 35%. Avaluació continuada (evolució del treball, etc.), 15%.