Vés al contingut (premeu Retorn)

taller c

Construir sobre el construït 2010-2011
Dilluns (Monday)10:30 - 14:30           
Dimecres (Wednesday)08:30 - 14:30 

 

Professor ResponsableXavi Perxas
Altres professorsMariona Benedito, Enric Granell, Josep M. Garcia Fuentes

Objectius genèrics (català)
Construir sobre el construït.

Objetivos genéricos (castellano)
Construir sobre lo construido.

Generic aims (english)
Designing on is already built.
 
Continguts
1
Anàlisi del lloc i l'arquitectura existent.
2Teoria sobre arquitectura i programes similars.
3

Anàlisi d'exemples similars.

4

Primera proposta.

5Proposta maquetada i dibuixada.
6Proposta final. Dossier personal.

Objectius específics

Realitzar hipòtesis d’ús, aprofitament i nova construcció en un espai amb característiques arquitectòniques qualificades, tenint en compte la idea de sostenibilitat del nostre entorn


Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
XSolució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
XComprendre les especificacions d'un projecte i fer-ne el disseny
XEstudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
XComunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis
XCercar referències documentals
XCapacitat de presentació dels treballs realitzats
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
XCapacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
XGestió del temps: capacitat d'establir prioritats en el treball.
XFlexibilitat durant el desenvolupament d'un projecte.
XGestió de recursos materials
XDesenvolupmant de la sensibilitat artística.
XAtenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
XAtenció als aspectes mediambientals