Vés al contingut (premeu Retorn)

taller a

Normalitat radical: Biblioteca a Sant Sadurní d'Anoia 2010-2011
Dilluns (Monday)10:30. 14:30T4 - P01             
Dimecres (Wednesday)08:30 - 14:30T4 - P01

 

Professor ResponsableJordi Parcerisas
Altres professorsJordi Costa, Tomeu Ramis, J. A. Tribó, M.Adroer,  Jaume Torrents

Objectius genèrics (català)

A partir d’unes dades reals i acotades, es tracta de formalitzar un projecte arquitectònic atenent tots els aspectes que hi intervenen: integració urbana, funcionalitat, relació forma-contingut, coherència interna entre el projecte i la seva resolució estructural i constructiva, …

Es fa especial èmfasi en què els condicionants reals siguin el motor de la idea de projecte.

L'estudiant ha de raonar les decisions que pren i validar-les tècnicament.  Creiem que això és un bon aprenentatge de cara a futurs projectes i la concreció material ajuda a introduir variables que facin avançar el procés prova-error que és un projecte arquitectònic.


Objetivos genéricos (castellano)

A partir de unos datos reales y acotados, se trata de formalizar un proyecto arquitectónico atendiendo todos los aspectos que intervienen: integración urbana, funcionalidad, relación forma-contenido, coherencia interna entre el proyecto y su resolución estructural y constructiva.
Se hace especial hincapié en que los condicionantes reales sean el motor de la idea del proyecto. El estudiante debe razonar las decisiones que toma y validarlas técnicamente. Creemos que ello es un buen aprendizage de cara a futuros proyectos y la concreción material ayuda a introducir variables que hacen avanzar el proceso prueba-error que es un proyecto arquitectónico.


Generic aims (english)
 
 
Web page

http://www.etsav.upc.edu/assignatures/tapa


Continguts
1La forma com a resultat de decicions projectuals i tècniques.
2Adequació al lloc i al programa. Encaix als condicionants topogràfics, geotècnics, normatius.
3Resolució del programa d'acord amb les estratègies formals, energètiques i estructurals.

Objectius específics

Resoldre un edifici incorporant les solucions tècniques, constructives i estructurals dins de la idea matriu del projecte.


Competències genèriques i transversals

Estudi i anàlisi de projectes similars com a mètode de treball. Treball en equip.

Anàlisi de un projecte real, construït i visitable: Correspondència entre la representació i la realitat.

Coneixement de normes i estàndards que influeixen en el plantejament del projecte.

Coneixement d’estratègies d’estalvi d’energia i adequació al projecte.

Representació de les idees de manera comunicativa. Rigor en la representació.


Metodologia docent i sistema d'avaluació

Formació de tres grups, amb un professor del departament de projectes encarregat.

Estudi, per part dels alumnes, de projectes similars. Exposició pública.

Anàlisi d’un projecte, del que es te el projecte d’execució.

Sis lliuraments parcials, corresponents a les setmanes 2,3,5,9,13 i 16, amb un percentatge de la nota final. Correccions públiques dels treballs desprès de cada lliurament. Correccions individuals abans de l’últim lliurament.