Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanística IV

Qm Primavera 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112083 (2,5ECTS)1,5T + 1,5PUOTTroncal3 

Dimarts (Tuesday)11:50 - 13:50T3 - P01

 

Professor ResponsableIsabel Castiñeira

Objectius genèrics (català)
Ciutat i projecte residencial en el segle XX.

Objetivos genéricos (castellano)
Ciudad y proyecto residencial en el siglo XX.

Generic aims (english)
Cities and residential projects in the XXth century.

Continguts
1Presentació del curs i exercicis.
2La ciutat jardí anglesa
3L’alternativa al suburbi americà
4Les propostes actuals de baixa densitat
5Alternatives al planejament residencial
6Pràctica
7El CIAM i el tractat d’Atenes.
8Les Siedlungen de Frankfurt.
9El bloc com a unitat física i funcional.
10Les noves ciutat Angleses.
11Pràctica
12El Planejament de la ciutat amb els postulats del CIAM.
13La interpretació local dels principis CIAM
14Les propostes residencials actuals-locals.
15Examen

Competències
Respecte a Coneixements:
De les principals aportacions als projectes residencials del segle XX:
Definició dels instruments de projecte de criteris i projectes o reinterpretació en diferents ciutats.

Respecte a Habilitats:
Maneig dels principals paràmetres que caracteritzen els projectes urbans (densitat, edificabilitat, ocupació, usos...)
Habilitat i pràctica en la “lectura” de projectes urbans, més enllà dels pròpiament residencials que son l’objecte del curs.

Respecte a Capacitats:
Capacitat per fomentar la valoració personals o la crítica raonada dels projectes.
De tenir referències o models que poden ajudar en el moment de resoldre un projecte urbanístic.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Treball 50% (pràctics) teòric 50%. Cada treball té un coeficient en funció de la dificultat.
L’examen és coeficient 2 (20%)


Bibliografia
BENEVOLO, Leonardo: La proyectacion de la ciudad moderna. (Leonardo Benevolo, Carlo Melograni, Tommaso Giura Longo). Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
MARTÍ, Carlos: Las formas residenciales en la ciudad moderna. Vivienda y ciudad en la Europa de entreguerras. Barcelona, Publicacions UPC, 1991.
PANERAI, Philippe R.: Formas urbanas. De la manzana al bloque. (Philippe R. Panerai, Jean Castex, Jean-Charles Depaule). Barcelona, Gustavo Gili, 1986.
--: Housing in Europa. Studi sull'Industrializzazione Edilizia. (Pubblicato in occasione del SAIE'79). Prima Parte, 1900-1960. Seconda Parte, 1960-1979. Bologna, Luigi Parma, 2 vols., 1978/ 1979.
SHERWOOD, Roger: Vivienda. Prototipos del movimiento moderno. Barcelona, Gustavo Gili, 1983.
KIRSCHEMANN, Jörgc et alt.: Diseño de barrios residenciales. Barcelona, Gustavo Gili, 1980.