Vés al contingut (premeu Retorn)

Construcció IV

Qm Primavera 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
111954 (3 ECTS)2T + 2PCA 1Troncal2 

Dimarts (Tuesday)11:50 - 14:30T6 - P07

 

Professor ResponsableRaimon Farré
Altres ProfessorsPablo Garrido                     

Objectius genèrics (català)
Construïr en fàbrica. Conèixer el comportament d'aquest tipus de construcció, tècniques de construcció, comprensió del criteri de disseny i habilitat per dibuixar el detalls.

Objetivos genéricos (castellano)
Construir en fábrica. Aprender el comportamiento de este tipo de construcción, técnicas de construcción, comprensión del criterio de diseño y habilidad para dibujar los detalles.

Generic aims (english)
Brick constructions. Objectives: to learn about the behaviour of this type of building, construction techniques, comprehension of design criteria, and ability to give details.

Continguts
1Explicació del curs i del programa. Les fàbriques: introducció.
2Principis generals
3Materials i components
4La paret de fàbrica. Principis de disseny
5Comportament de les fàbriques: el descens de càrregues verticals.
6Comportament de les fàbriques: el descens de càrregues horitzontals
7L’edifici de fàbrica
8Test
9La impermeabilitat dels murs de fàbrica
10El comportament higrotèrmic dels murs de fàbrica
11El mur heterogeni de fàbrica
12Les fàbriques com a sistema de tancament
13Aproximació a la resolució tecnològica de les façanes de fàbrica
14La materialització de la fàbrica. La fàbrica sustentada
15Test

Objectius Específics

Conèixer el comportament de les fàbriques i dels murs i dels edificis construïts amb elles.
Entendre els criteris de disseny que s'en deriven.
Proposar solucions amb fàbrica pausibles i eficaces.


Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d'alternatives diferents.
XSolució de problemes: anàlisi de solucions óptimes en front de problemes complexos.
XEstudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes.
XCercar referències documentals.
XCapacitat de realitzar un treball pràctic/teòric individualment.

Metodologia docent i sistema d'avaluació
Tests (65%)
Pràctiques llargues (20%)
Pràctiques curtes (15%)

Bibliografia
PARICIO ANSUATEGUI, Ignacio: La construcció de l'arquitectura. 1 Les tècniques. 2 Els elements.3 La composició. Barcelona, Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, 1987-1994.
--: P.I.E.T. 70. Prescripciones del Instituto Eduardo Torroja. Obras de fábrica. Madrid, Instituto Eduardo Torroja, 1971.
BERNSTEIN, D.: Nuevas técnicas en la obra de fábrica. El muro de dos hojas en la arquitectura de hoy. (D. Bernstein, J.-P. Champetier, F. Peiffer). Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
GAGE, Michael: Design in Blockwork. (Michael Gage, Tom Kirkbride). London, The Architectural Press, 1980.