Vés al contingut (premeu Retorn)

Expressió Gràfica III

Qm Primavera 2010-2011

CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
111904 (3 ECTS)0,6T + 3,4PEGA 1Troncal4


 
 

Dimarts (Tuesday)11:50 - 14:30T2 - P08

 

Professor ResponsableAlfred Montesinos
Altres professorsGuillem Bosch, Jordi Sabater, Juanjo Zandundo

Objectius genèrics (català)
Construcció gràfica de l'Arquitectura.

Objetivos genéricos (castellano)
Cpmstrucción gráfica de la Arquitectura

Generic aims (english)
Grpahic construction of Architecture.

Continguts
1

Teoria i pràctica de la perspectiva cónica central.

2

Teoria i pràctica de la perspectiva cónica central.

3

Teoria i pràctica de la perspectica cóncia de quadre vertical.

4

Teoria i pràctica d'ombres en cónic.

5

Teoria i pràctica d'ombres en cónic.

6

Examen de cónic i ombres.

7Exercici 1. Geometria i acció arquitectònica, apunts temptatius, tècnica no esborrable.
8

Desenvolupament exercici 1.

9

Desenvolupament exercici 1. Lliurament.

10

Exercici 2. Recorregut espacial d'una obra arquitectònica, técnica no esborrable, rotuladors grisos.

11

Desenvolupament exercici 2.

12

Desenvolupament exercici 2. Lliurament.

13

Exercic 3. Arquitectura i forma. La secció com a organització espaial, técnia no esborrable.

14

Desenvolupament exercici 3.

15

Desenvolupament exercici 3. Lliurament


Competències
Respecte a Objectius:
 • Aprendre a operar espacialment amb els cossos geomètrics elementals.
 • Arribar a una personalització del seu tractament.
 • Desenvolupar estratègies que li permetin considerar amb rigor els aspectes arquitectònics i
  constructius d’aquests sòlids.
Respecte a Coneixements:
 • Construcció de la perspectiva cònica, i l’aplicació d’ombres.
 • Capacitat per tal d'explicar gràficament, de forma correcta i llegible la idea del projecte.
Respecte a Habilitats:
 • Desenvolupament de la sensibilitat gràfica
 • Desenvolupament de la capacitat expressiva en l’aplicació d’ombres
 • Criteris de narrativa gràfica del procés de projecte, o de la realitat arquitectònica.
 • Desenvolupament de recursos gràfics amb instruments de dibuix no esborrables.
 • Cercar referències documentals.
 • Capacitat de lectura d’anàlisi geomètric.
 • L’ús adequat dels diversos sistemes de representació
 • Raonament crític: anàlisi i valoració de diferents alternatives gràfiques.

Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents.
X

Comprendre les especificacions d'un projecte i fer-ne el disseny.

XCercar referències documentals.
XCapacitat de presentació dels treballs realitzats.
XCapacitat de presentar un treball teòric/pràctic individualment.
XGestió del temps: capacitat d'establir prioritats en el treball.
XDesenvolupament de la sensibilitat artística.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Avaluació continuada (exercicis, exàmens,...) amb el que cap d’ells tindrà un pes entre superior al 50% ni inferior al 10%.


Bibliografia
CHING, Francis D.K.: Arquitectura: forma, espacio y orden. México, Gustavo Gili, 1995.

VILLANUEVA BARTRINA, Luis: Perspectiva lineal. Su relación con la fotografía. Barcelona, Edicions UPC, 1996.
OLES, Paul Stevenson: La ilustración arquitectónica. La delineación de valores. Barcelona, Gustavo Gili, 1981.
GHEORGHIU, Adrian: Geometry of structural forms. (Adrian Gheorghiu, Virgil Dragomir). London, Applied Science Publishers, 1978.
QUARONI, Ludovico: Proyectar un edificio. Ocho lecciones de arquitectura. Madrid, Xarait, 1980.
LAPRADE, Albert: Croquis de arquitectura. Apuntes de viaje por España, Portugal y Marruecos (1916-1958). Barcelona, Gustavo Gili, 1981.