Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructures 2

Qm Primavera 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
111874 (3 ECTS)2T + 2PEATroncal3 
 

Dijous (Thursday)13:10 - 14:30T2
Divendres (Friday)13:10 - 14:30T2

 

Professor ResponsableJoan Ramon Blasco
Altres ProfessorsJ. Pratdesaba                       

Objectius genèrics (català)
Resistència de materials.

Objetivos genéricos (castellano)
Resistencia de materiales.

Generic aims (english)
Analysis and study of materials reistance.

Continguts
1Principis. Resistència de materials.
2Tipus estructures, enllaços i esforços.
3Diagrama d'esforços, mètode barra a barra...
4Relacions entre els diagrames i representació de la deformada.
5Tensions
6Esforç axial
7Esforç tallant
8Avaluació
9Esforç flexor pur.
10Esforç flexor simple, axial i tallant.
11Esforç flexor esbiaixiat.
12Esforç flexor compost. Propietats línia neutra, nucli central.
13Esforç torçor a seccions circulars.
14Esforç torçor a seccions rectangulars.
15Avaluació

Objectius Específics

Continuar la introducció a la mecànica del sòlid rígid i a les estructures del 1r. quadrimestre.

Estudi de l’estructura resistent i de les sol·licitacions exteriors, valorant les reaccions generals i els esforços locals al llarg de les peces.

Estudi de les diferents seccions sota aquestes lleis d’esforços.
Aprofundir en el coneixement del comportament i de les solucions estructurals.


Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d'alternatives diferents.
XSolució de problemes; anàlisis de solucions óptimes enfront de projectes complexos.
XComprendre les especificacions d'un projecte i fer-ne el disseny.
XEstudiar normes i estàndards i aplicar-les als projectes.
XCapacitat de treball teòric/pràctic individualment.
XDiscernir entre les parts i el tot.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Diferents pràctiques al llarg del quadrimestre (10%)

Dues proves parcials alliberadores que fan mitjana (45% + 45%)

Seguiment de curs: 50% de les proves parcials


Bibliografia

TIMOSHENKO, Stephen P:Resistencia de materiales. Madrid, Espasa-Calpe, 2 vols., 1961 1967.

SALVADORI, Mario: Estructuras para arquitectos. (Mario Salvadori, Robert Heller) Buenos Aires, CP67. 1987.

GORDON, James Edward: The science of structures and materials. New York, Scientific American Library. A division of HPHLP, 1988.

GORDON, J.E.: Structures or why things don't fall down. Pelican books. Penguin books.

FRANCIS, A.J.: Introducción a las estructuras para arquitectura e ingeniería. Mexico. Limusa 1984.

BRUFAU, R.; BLASCO, J.R.: Estructuras II. Resistencia de materiales. ETSAV. Sant Cugat del Vallés.