Vés al contingut (premeu Retorn)

Construcció III

Qm Primavera 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
111863 (2,5 ECTS)1,5T + 1,5PCA 1Troncal3 

Dilluns (Monday)8:30 - 10:30T5 - P05

 

Professor ResponsableClaudi Aguiló
Altres ProfessorsRaimon Farré                      

Objectius genèrics (català)
Donar una metodologia per tal que l’estudiant aprengui a concebre la construcció d’edificis.
Aprendre a concebre la construcció a partir de la fusta.
Dibuixar adequadament la construcció.

Objetivos genéricos (castellano)
Dar una metodología para que el estudiante aprenda a concebir la construcción de los edificios.
Aprender a concebir la construcción a partir de la madera.
Dibujar correctamente la construcción.

Generic aims (english)
To provide a methodology aimed to achieve the student learn about the building, and wooden
construction. To draw it adequately.

Continguts
1Fusta, materials i productes. Tècniques de transformació. Exemples d'arquitectura.
2Fusta. Tècniques d'unió i protecció.
3Estructures de fusta. Comportament. Exemples.
4Façanes i cobertes de fusta. Exemples.

Objectius Específics

Adquirir l’habilitat de proposar sistemes constructius possibles, estables i durables en fusta.
Adquirir l’habilitat de dibuixar bé la construcció.


Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d'alternatives diferents.
XComprendre les especificacions d'un projecte i fer-ne el disseny.
XComunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis.
XComunicació escrita i/o cercar referències documentals
XDocumentar casos pràctis.
XCapacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari.
XAtenció als aspectes medioambientals.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Prova individual: 50% de la nota.
Pràctica al llarg del quadrimestre en ensenyament cooperatiu.


Bibliografia

Construire en acer.  Moniteur, 1993.
Construire en bois 2:NATERER, Julius; HERZOG, Thomas: Laussanne, Presses polytechniques et universitires romandes cop., 1994.
EGGEN, Arne Petter: Steel, structures, and architecture. New York, Whitney Library of Design, 1995.
FEIRER, John ; LINBECK, John: Metales, tecnología y proceso. Madrid. Paraninfo, 1999.

CASSINELLO, Fernando: Construcción carpintería. Madrid, Rueda. 1973.